Fransızca Dilbilgisi

Fransızca dil bilgisi, diğer Roman dilleri dil bilgileriyle benzerlikler barındıran, Fransızcanın yani Fransız dilinin kullanımındaki kuralların bütünü, dil bilgisidir. Fransızca orta seviyede çekim içeren bir dildir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Fransızca Dilbilgisi ilgili konular

 • Dilbilgisi

  Alm. Grammatik (f), Fr. Grammaire (m), İng. Grammar. Dilleri bütün cepheleriyle konu edinip inceleyen ilmin adı. Arapçada sarf ve nahv ilmi, bat
 • Geçmiş zaman

  Geçmiş zaman, dil bilgisinde şu andan ya da geçmiş veya gelecekteki herhangi bir olaydan önce yaşanmış bir olayı veya durumu anlatan zamand
 • Söz dizimi

  Sözdizimi (İng:syntax) tümce yapısı araştırmasıdır. Geniş anlamda dilbilgisiin bir bölümüdür. Tümcelerin tanımlanması ve incelenmesin
 • Ragıb el-İsfehani

  Ragıb el-İsfehani, tanınmış tefsir ve nahiv (dilbilgisi) âlimi.
 • TDAS

  TDAS yani Türkçe Dilbilgisi Anlama Sistemi, Türkçe yazılmış cümleleri anlamaya yarayan yordam motorudur. Türkçe dilbilgisi ile yazılmış c
 • Birebir çeviri

  Birebir çeviri, çevirisi yapılan sözcüğün, deyimin veya cümlenin çevrildiği dilin dilbilgisi ve imla kurallarına uyup uymadığına dikkat
 • Fransızca dilbilgisi

  Fransızca dil bilgisi, diğer Roman dilleri dil bilgileriyle benzerlikler barındıran, Fransızcanın yani Fransız dilinin kullanımındaki kuralla
 • Dilbilgisi denetleyicisi

  dilbilgisi denetleyicisi yazılan metnin dilbilgisel doğruluğunu kontrol eden bir program veya bir programın alt parçasıdır. Dilbilgisi denetley