Fransızca dil bilgisi, diğer Roman dilleri dil bilgileriyle benzerlikler barındıran, Fransızcanın yani Fransız dilinin kullanımındaki kuralların bütünü, dil bilgisidir.
Fransızca orta seviyede çekim içeren bir dildir.

Fransızca grameri

Fransızca grameri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Fransızca dil bilgisi

Yanıtlar