Frans��Z Devrimi

Macar Devrimi

Macar Devrimi: 1956´da Sovyetlerin isyanı bastırmasıyla sonuçlanan Macaristan´daki halk ayaklanması.

İran devrimi

İran İslam Devrimi

İslam Devrimi

Xinhai Devrimi

Ekonomik belirlenimcilik

Ekonomik belirlenimcilik ya da ekonomizm, insanlık tarihinde sadece iktisadi yapının politikaya yön verdiğini söyleyen teori. Karl Marx`ın görüşleriyle ilişkilendirilir, ama birçok Marksist düşünür buna katılmaz ve Engels`in sözüne atıfta bulunur: "''Mate...

Dünya devrimi

Dünya devrimi Marksizmde, devrimin ancak dünyasal ölcekte varolabileceği,yaşayabileceği ve hedeflerine ulaşabileceği varsayımına dayanan siyasi tez. Troçkizm tarafından savunulan başlıca görüşlerden biri.

İhtilal

Devrim

devrimci

Devrimci, devrime etkin biçimde katılan ya da onu destekleyen kişidir.