Frans��Z I��Htilali

Frank

Frank Fransa, Belçika, İsviçre, Madagaskar, Saint-Pierre-Miquelon, Reunion, Kara Afrikası, Polinezya ve Yeni Kaledonya ülkelerinin kullandıkları para birimidir. Fransız Frangı ilk kez, Kral 2. Jean'ı İngilizlerin elinden kurtarmak amacıyla 1360 yılında ba...

Frank (para)

Frank (Fransızca: Franc) Fransa`dan gelip diğer frankofon ülkelere yayılmış bir para biriminin adıdır.

Frank Ramsey

Plancyli Miles

Plancyli Miles (ö. 1174), aynı zamanda Milon veya Milo olarak da bilinir, Haçlı Kudüs Krallığı'nın önemli kişiliklerindendi. Fransa'da Champagne'da doğdu ve 1160'larda, uzaktan akraba olduğu Kral Kudüslü I. Amalrik'in hizmetine girdiği Filistin'e geldi.

Fransa hükümdarları listesi

Fransa hükümdarları Fransa Krallığı'nın Orta Çağ'daki kuruluşundan 1870'e kadar ilk başta kral olarak daha sonra imparator (sadece Bonapartelar) olarak yönettiler. Fransa'nın ortaya çıkışı üzerine bazı anlaşmazlıklar vardır.

Kontür integrali yöntemleri

kontür integrali veya kontür integrali almak karmaşık düzlemdeki yollar boyunca belli integralleri bulmak için kullanılan bir yöntemdir.Kitap kaynağı

Strence

(Strence:Ŝtŕensk)

Sanal kısım

Matematikte, bir karmaşık sayısının sanal kısmı, 'yi temsil eden gerçel sayıların sıralı çiftindeki ikinci elemandır; yani ise veya denk bir şekilde ise, o zaman 'nin sanal kısmı 'dir. İngilizce karşılığından esinlenerek, Im{z} ile veya Fraktür yazı...

Z-Timi

Ters trigonometrik fonksiyonlar

ters trigonometrik fonksiyonlar, tanım kümesinde bulunan trigonometrik fonksiyonların ters fonksiyonudur.