Frans��Z Ihtilali Nedenleri Ve Sonu��Lar��

İhtilalin Mantığı

İhtilalin Mantığı, Şevket Süreyya Aydemir'in 27 Mayıs Darbesini anlattığı 1973 yılında Remzi Kitabevi tarafından yayımlanan kitabı.

Vendee isyanı

Vendee isyanı, Fransız İhtilali sonrasında, Vendee(Fr.Vendée) bölgesinde meydana gelen ayaklanmadır. İhtilal ile kurulan hükümet, çıkarılan bir yasaya dayanarak o bölge halkını katletmişti.

Metternich sistemi

Büyük Britanya, Avusturya, Rusya, Prusya Viyana Kongresi`ne katıldı(1815).Avrupa`daki statükoyu korumak için Metternich sistemi`ni ortaya koydular. Sisteme adını veren Avusturya Başbakanı Metternich, statükonun silah gücüyle korunmasını savunuyordu. Ona g...

Fransız İhtilali nedenleri ve sonuçları

Fransız İhtilâli'nin ortaya çıkmasında, Fransa'nın dışındaki ve içindeki gelişmelerin etkisi olmuştur.

cunta

Bir ülkede ihtilalle veya askerî bir hükûmet darbesiyle iktidârı ele geçiren mahdut sayıdaki kişilerden meydana gelen ve mensupları da umûmiyetle subaylardan olan yönetici grup.

Joseph Fouche

Joseph Fouche (1759 - 1820) 1759 yılında dünyaya gelen Joseph Fouche, Fransız İhtilali döneminin en bilinen casuslarından birisiydi. İhtilal boyunca halkın arasına adam sızdırarak yönetime bilgi veren Fouche ilkin Napolyon tarafından polis yöneticisi y...

Frank (para)

Frank (Fransızca: Franc) Fransa`dan gelip diğer frankofon ülkelere yayılmış bir para biriminin adıdır.

Tunuslu Hayreddin Paşa

Osmanlı sadrâzamlarından. Çerkes veya Abaza asıllı olan Hayreddîn Paşa, yaklaşık olarak 1821 yılında doğmuş ve küçük yaşında köle tüccarlarının eline düşerek Kafkasya’dan İstanbul’a getirilmiştir. Reîsülulemâ ve nâkıbüleşrâf Kıbrıslı Tahsin Bey tarafından...

Osmanlı İhtilal Fırkası

Osmanlı İhtilal Fırkası, İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki bazı üyelerin oluşturduğu ihtilalci kanat.

giyotin

Alm. Guillotine (f), Fallbeil (n), Fr. Guillotine (f), İng. Guillotine. Eskiden îdam mahkûmlarının başlarını gövdelerinden ayırmak için kullanılan âlet. İlk defâ 12. yüzyılda İskoçya’da ve 13. yüzyılda İtalya’da kullanılmıştır. Giyotin adı, âletin kullanı...