Fransa'nın bölgeleri

Fransa'nın bölgeleri (Fransızca: région), Fransa yönetimsel olarak 26 bölgeye ayrılmıştır.
Bu bölgelerin 21'i Fransa'nın Avrupa anakarasındaki Fransa Metropolitanı diye tanımlanan topraklarındadır.

Fransa'nın bölgeleri

Fransa yönetimsel olarak 26 ``bölgeye`` ``(Fransızca: rí©gion)`` ayrılmıştır. Bu bölgelerin 21`i Fransa`nın Avrupa anakarasındaki Fransa Metropolitanı diye tanımlanan topraklarındadır. Bir tanesi Korsika adasında, diğer dört tanesi de Fransa`nın denizaşırı topraklarında bulunur.Bölgeler Fransa`daki yönetimsel yapılanmanın en yukarısında bulunur. Anakaradaki bölgeler 2 ila 8 arasında illere ayrılmıştır. Korsika aslında bölge değildir ve özel statüsü vardır ancak günlük yaşamda bölge olarak tanımlanır. Bölgeler aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir kimlik bütünlüğüne sahip coğrafi bölünmedir.

Rolleri

Fransa üniter devlet olduğundan ``bölgelerin`` ne yasama ne de yürütme otonomileri vardır. Ulusal hükümetin topladığı vergilerden gelen pay ile birlikte kendilerine özgü vergilerden oluşturdukları bütçeleri bölge meclisleri (Fr.:``conseil rí©gional``) tarafından yönetilir.

Zaman zaman bölgelere yasama otonomisi verilmesi önerileri tartışmalara yol açmaktadır. Diğer bir öneri de il meclislerinin (Fr.: conseil dí©partemental) kaldırılıp bölge meclisleriyle birleştirilmesi ve illerin yalnızca yönetimsel bölünme olarak kalmasıdır.

Liste

<table> <tr> <td>
 1. Alsace
 2. Akitanya (Fr.:``Aquitaine``)
 3. Auvergne
 4. Aşağı Normandiya (Fr.:``Basse-Normandie``)
 5. Bourgogne
 6. Bretanya (Fr.:``Bretagne``)
 7. Merkez (Fr.:``Centre``)
 8. Champagne-Ardenne
 9. Korsika (özel statü) (Fr.:``Corse``)
 10. Franche-Comtí©
 11. Yukarı Normandiya (Fr.:``Haute-Normandie``)
</td> <td> <ol start=12> <li>íŽle-de-France <li>Languedoc-Roussillon <li>Limousin <li>Lorraine <li>Midi-Pyrí©ní©es <li>Nord-Pas de Calais <li>Pays de la Loire <li>Picardie <li>Poitou-Charentes <li>Provence-Alpes-Cí´te d`Azur <li>Rhí´ne-Alpes </ol> </td> <Td> right| </td></table>}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar