Fransa-Prusya Savaşı

Kısaca: 'Fransa Prusya Savaşı' (Almanca: Deutsch-Französischer Krieg, Fransızca: Guerre franco-allemande de 1870), 19 Temmuz 1870 - 10 Mayıs 1871 tarihleri arasında Fransız İkinci İmparatorluğu ile Prusya Krallığı arasında yapılan savaş. Fransa'da genellikle 1870 Savaşı olarak adlandırılır. ...devamı ☟

Fransa-Prusya Savaşı
Fransa-Prusya Savaşı

düzenle|Haziran 2007 taraflı

Fransa Prusya Savaşı Marx`a göre bu savaş bir komplodur. Bu savaş Bismark`ın Fransa elçisi ile kral arasındaki konuşmayı basın bildirisinde yayınlamasıyla ve Fransa`nın 19 Temmuz 1870`de Prusya`ya savaş ilan etmesiyle başlamıştır. 12 Temmuz`da Enternasyonal`in Parisli üyeleri tüm ülkelerin emekçilerine adlı bildirilerinde: Birkez daha Avrupa dengesi, ulusal onur bahanesiyle siyasal emelleri dünya barışını tehdit etmektedir. Halkların başına gelen felaketlerde yeni spekülasyon kaynağı bulanların savaş çığlıklarını, barış, iş ve özgürlük isteyen bizler protesto ediyoruz! Almanyadaki kardeşler! Bölünmemiz Ren`in iki kıyısında da despotizmin zaferi olacaktır. Fransız işçilerin sesi Almanya işçi sınıfından da destek buluyordu. Bu Paris Bildirisine Enternasyonal`in Berlin seksiyonu şöyle cevap veriyordu: Protestonuza bizlerde destek vermekteyiz. Ne top sesinin ne zaferin yada yenilginin bizleri, bütün ülkelerin işçilerinin ortak emeli için çalışmaktan vazgeçiremeyeceğini tüm benliğimizle söz veriyoruz. Fransa-Prusya savaşı: Tüm bu çağrılara rağmen savaşa engel olunamamış ve savaş başlamıştır. Askeri açıdan üstün olan Almanya kısa sürede Alsace ve Lorraine` ele geçirmeyi başardı. Cephede imparatorluk ordularının aldığı ard arda yenilgilerin sonucunda Fransız İmparatoru 2 Eylül 1870 `de Prusya`ya teslim olmak zorunda kaldı. Daha 2 gün geçmişti ki 4 Eylül`de boşalan imparator koltuğuna burjuvazi oturdu. Belediye Sarayında cumhuriyet ilan edildi ve Parisli milletvekillerinden oluşan burjuva hükümeti Ulusal Savunma Hükümetini kurdu. Hükümetin başına Adolphe Thiers geçti.İşçi sınıfının emektarları ise Bonapart zindanlarına mahkum edilmişlerdi. Silahsız işçi sınıfına karşı Prusya ordusu Paris`e doğru ilerliyordu. Ulusal Savunma Hükümeti ise Prusya`yla antlaşma yapmaya çabalıyordu. Ancak teslim olmak isteyen hükümete zıt olarak paris halkı teslimiyeti hazmedemiyordu. Paris`te açlık hat safhadaydı ve kuşatma süresince Paris halkı silahlandırılıyordu. Her ilçede işçi taburları ve güvenlik komiteleri kuruklmuş başlarına da bir merkez komite getirilmişti.5 Ekim`de ``Ulusal Muhafız İşçi taburları``, USH`den komün seçimlerinin yapılarak cumhuriyeti güçlendirici önlemlerin biran evvel alınmasını ve düşmana karşı top yekün savaşılması gerektiğini söylemişlerdi. Ancak hükümet bu önerileri geri çevirerek Ulusal Muhafız`ın protesto ve gösteri yapmalarını yasaklamıştır. Böylece Ulusal Muhafız`ın hükümet aleyhtarı yapacağı tüm çabalarının karşısına geçilmiş oldu.Paris`te bulunan tüm devrimci kulüplerle cumhuriyetçi gazateler kapatıldı. Hükümet sürekli antlaşma imzalayabilmenin yollarını aramaktaydı nitekim28 Ocak`ta imzalanan Versailles Antlaşması ile Fransa teslim olmuştu ve koşullarda son derece ağır şartlar içeriyordu. 12.000`lik tümen haricindeki tüm ordu teslim olması, Prusyalıların pekçok kaleyi fethetmesi ve 15 gün içinde 200 milyonluk savaş tazminatının ödenmesi gerekmekteydi. Bu denli ağır şartlara boyun eyen teslimiyetçi hükümete karşı Fransız halkı çok büyük rahatsızlık duymaktaydılar. Ulusal Muhafız ise gizliden gizliye çabalarına devam ediyor ve faaliyetlerini sürdürüyordu. Paris halkından para toplanarak toplar alınde ve bu toplar Paris`in yüksek yerlerine yerleştirildi. Ulusal Muhafızlar kendi başlarına hükümetten bağımsız olarak Paris`i yönetmeye başladılar. Hükümet onlara karşı halkın dikkatli olmasını ve söylediklerine kulak asmamaları gerektiğine dair bildiriler dağıtmaya başladıysa da halk bunu dikkate almıyordu. Ulusal Muhafız taburu delegeleri, Federasyon tüzüğünü prusyalıların Paris`e girmelerinden 2 gün sonra kabul ettiler. 18 Mart gecesi Parislilerin toplarına el konulmasına dair emir çıkarıldı.Bunu haber alan Parisli kadınlar,çocuklar,tüm halk topyekün Montmartre tepesine gittiler. Bundan sonra 1848 haziranında katliamcı olarak bilinen Clement Thomas kurşuna dizildi. Askerlerle Paris halkı arasında sıcak temaslar oluşmaya başlamış askerler bunun üzerine ateş emrine uymayı reddetmete başlamışlar. Thiers Paristeki askerlerini geri çekerek Versailles`e sığındı. 18 Mart sabahında, Paris`te herkes Vive la Commune yani (Yaşasın Komün) diye bağırıyordu.İşçi sınıfı yönetime el koyarak işçi sınıfının Kızıl Bayrağını Paris semalarında dalgalandırmaya başladılar. Ulusal Muhafız Merkez Komutesi 19 Mart`ta Belediye Sarayında toplanarak olabildiğince kısa bir süre zarfında seçimin yapılmasına karar verdiler. Sıkıyönetimi kaldırdılar,tüm siyasi tutuklular özgürlüklerine kavuşturuldu. 23 Mart`ta Merkez Komite programını gösteren bir bildiri dağıtarak bu bildiride; yeni bir düzen kurarak sınıf farklılığını ortadan kaldırarak eşitliği sağlayan yeni temeller üzerine yeniden örgütlenmenin elzem olduğunu bildiriyorlardı. Böylece Kapitalist karı ortadan kaldırıp ticaretin, kredinin, ortaklığın örgütlenmesi; herkes için parasız, laik, eşit şartlarda eğitim; basın özgürlüğü özgürce toplantı yapabilmek,dernek kurmak; polis ve ordunun komünal düzeyde yapılanmasını öngören şartlar ileri sürülüyordu. Komün;geleneksel toplum ve yönetimin yerine artık şeylerin değil insanların şeyleri yönetmesini amaç ediniyordu.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fransa-Prusya Savaşı Resimleri

Prusya-Avusturya Savaşı
4 hafta önce

Avusturya-Prusya Savaşı veya Yedi Hafta Savaşı (Almanya'da kullanılan adıyla Alman Savaşı, Birlik Savaşı , Prusya-Alman Savaşı, Alman İç Savaşı, Kardeş Savaşı )...

Sedan Muharebesi
3 yıl önce

Sedan), Fransa-Prusya Savaşı'nda 1 Eylül-2 Eylül 1870'te Ardennes'nın Sedan kenti yakınlarında meydana gelen muharebedir. Bavyerya ve Prusya Krallıklarının...

Prusya
1 ay önce

Fransa ile ittifak kurmak zorunda kalır. Napolyon'un 1812'deki Rusya seferinde başarısız olup büyük güç kaybetmesini fırsat bilen Prusya, Fransa'yla olan...

Prusya, 1701, 1713, 1806, 1867, 1934, Alman, Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa
Ems Telgrafı
3 yıl önce

1870-1871'deki Fransa-Prusya Savaşı'nın başlamasına sebep olan nottur. Prusya'nın hızla güçlenmesi karşısında Fransa öteden beri rahatsızdı. 1866'daki Prusya-Avusturya...

Alman ikiliği
3 hafta önce

ele geçirdi ve Avusturya'yı Almanya'dan dışladı. Fransa-Prusya Savaşı sonrası Almanya 1871'de Prusya altında birleşerek Alman İmparatorluğu'nu oluşturdu...

Yedi Yıl Savaşı
3 hafta önce

Büyük Britanya ve Fransa için aralarındaki sömürge yarışı; Avusturya ve Prusya içinse Orta Avrupa hegemonyasıdır. Yedi Yıl Savaşı, küresel çapta gerçekleşen...

Yedi Yıl Savaşları, 15 Şubat, 1740, 1748, 1756, 1763, Alman Milli Birliği`nin Kuruluşu, Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Avrupa, Bohemya, Dresden
Avusturya Veraset Savaşı
4 hafta önce

Avusturya Veraset Savaşı (1740–48), Kuzey Amerika'da Kral George Savaşı, Anglo-İbyol Savaşı, Jenkins'in Kulağı Savaşı ve üç Silezya Savaşı'ndan ikisini içeren...

Yüz Gün
3 yıl önce

Yüz Gün Savaşı veya Yedinci Koalisyon Savaşı, Birinci Fransa İmparatorluğu imparatoru Napolyon Bonapart’ın 1814 Fontainebleau Antlaşması gereğince sürgün...