Fraser yunusu

Sarawak yunusu (Lagenodelphis hosei) ya da Fraser yunusu Pasifik Okyanusu'nun derin sularında ve kısmen Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'nda yaşayan, Yunusgiller familyasından bir yunustur.

Fraser yunusu

Fraser yunusu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Sarawak yunusu

Yanıtlar