Fuar

Fuar, ticareti geliştirmek amacıyla belli bir süre için kurulan pazar. Alıcı ve satıcıların bir araya gelerek iş anlaşmaları yaptıkları bu pazarlar genellikle aynı yerlerde ve düzenli aralıklarla, her yıl aynı tarihte birkaç haftalığına kurulurlar. Bu sergiler tek bir iş koluna ya da belirli bir iş kolunun tek bir dalını konu alabileceği gibi her tür ürünü ve hizmeti de kapsayabilir.

Fuar

Fuar, ticareti geliştirmek amacıyla belli bir süre için kurulan pazar. Alıcı ve satıcıların bir araya gelerek iş anlaşmaları yaptıkları bu pazarlar genellikle aynı yerlerde ve düzenli aralıklarla, her yıl aynı tarihte birkaç haftalığına kurulurlar. Bu sergiler tek bir iş koluna ya da belirli bir iş kolunun tek bir dalını konu alabileceği gibi her tür ürünü ve hizmeti de kapsayabilir.

Uluslararası ticarette büyük önemi olan fuarlar 21. yy' da daha da önemli hale gelmiştir. Avrupa'da olsun Asya'da olsun dünyanın çeşitli yerlerinde her yıl düzenlenen bu pazarlar, binlerce satıcı ve alıcıyı bir araya getirerek büyük bir alış-veriş potansiyeli yaratmaktadır.

Bazı önemli uluslararası fuarlar: İsviçre Sanayi Fuarı, Uluslararası Pakistan Fuarı, Milano Fuarı(İtalya)

Belirli iş kollarıyla ilgili bazı önemli fuarlar: Kanada Kimya ve İşlem Donanımı Sergisi, Uluslararsı Mobilya Fuarı (Köln)

Türkiye'nin en önemli uluslararası fuarı: İzmir Enternasyonal Fuarı Türkiye'nin en önemli fuar sitesi ve fuar rehberi: fuargez.com

Kaynaklar

Vikipedi

Fuar

belli zamanlarda, belli yerlerde tecimsel malı tanıtmak ve satmak amacıyla açılan büyük pazar.

Fuar

1. anlamı Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi.
2. anlamı (s). güzel; hoş, zarif, istenir; saf, temiz,pak; dürüst, haklı, doğru, adil, mubah; sarışın,kumral; orta, vasat, şöyle böyle; uygun, muvafık, müsait; iyi, açık (hava); uğurlu; okunaklı, açık. fair and square doğru ve dürüst,haklı. fair ball beysbol i.

Fuar

Türkçe Fuar kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. fair

Fuar

Fuar İngilizce anlamı ve tanımı

Fuar anlamları

  1. (noun) Same as Feuar.

Fuar tanım:

Fuar

Türkçe Fuar kelimesinin Fransızca karşılığı.
foire [la]

Fuar

Türkçe Fuar kelimesinin Almanca karşılığı.
Messe

Yanıtlar