Furgaç Ahmed İzzet Paşa

Ahmet İzzet Paşa VI. Mehmet Vahdettin saltanatında 14 Ekim 1918 - 1 Kasım 1918 tarihleri arasında yirmisekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Ahmet İzzet Paşa VI. Mehmet Vahdettin saltanatında 14 Ekim 1918 - 1 Kasım 1918 tarihleri arasında yirmisekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Sadrazamlığı sırasında Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa, Ahmet Tevfik Paşa kabinesinde Dahiliye Nazırı olarak görev aldı. Mustafa Kemal ile Bilecik görüşmesini yaptı. Bilecik'ten Ankara'ya gelen Paşa, Mustafa Kemal'e, daha sonra kurulacak olan İstanbul Hükümetlerinde görev almayacağına dair söz vermesine rağmen sözünde durmadı. İki tarafı memnun etmeye çalıştığını sanan Paşa, halife taraftarlığını hayatının sonuna kadar korudu.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Furgaç Ahmed İzzet Paşa
Furgaç Ahmed İzzet Paşa