Gökçesu, Mengen

Kısaca: Gökçesu, Mengen ilçesinin 11 km batısında bulunan Gökçesu yöresinin tarihi milâttan önce devirlere rastlamaktadır.Yöre Bithynia krallığından Romalılara m.ö. 74 yılında geçmiş,daha sonrada Bizanslılar bu bölgeye hakim olmuştur.Bu gün daha Gökçesu vadisi boyunca yapılan kazılarda Bizaslılar`a, Romalılar`a ve Bithynialılar`a ait kalıntılar meydena çıkmaktadır. ...devamı ☟

Gökçesu, Mengen ilçesinin 11 km batısında bulunan Gökçesu yöresinin tarihi milattan önce devirlere rastlamaktadır.Yöre Bithynia krallığından Romalılara m.ö. 74 yılında geçmiş,daha sonrada Bizanslılar bu bölgeye hakim olmuştur.Bu gün daha Gökçesu vadisi boyunca yapılan kazılarda Bizaslılar`a, Romalılar`a ve Bithynialılar`a ait kalıntılar meydena çıkmaktadır.

Gökçesu yöresi 1359 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır.Ünlü Bilgin Katip Çelebi bir coğrafya eserinde 17yy.da Bolu`ya ait verdiği bilgilerde Bolu`nun hangi yerleşim merkezlerinden ibaret olduğunu sorarken Gökçesu`yu da zikretmektedir.Keza Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinin Bolu ile ilgili bir bölümünde şu izlenimleri anlatmaktadır.` Bolu Anadolu`da sancak beyi tahtıdır.14 zeamet ve 55 tımarı vardır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.