Gök Mekaniği Alm. Himmelsmechanik, Fr. Mécanique céleste, İng. Celestial mechanics. Gök cisimlerinin hareketlerini, denge durumlarını, yörünge ve karşılıklı çekim kuvvetlerini inceleyerek hesaplar yapan, gök günlükleri hazırlayan bir gökbilimi dalı. Eskiden “mihanik-i semaviyye” adıyla bilinirdi. Güneş çevresinde gezegenlerin dönüşü, Ay’ın, tabii ve sun’i uyduların hareketleri, etkileşimleri hep gök mekaniğinin konusuna girer.

Gök mekaniği, Newton Çek

Gök Mekaniği

Gök Mekaniği Alm. Himmelsmechanik, Fr. Mécanique céleste, İng. Celestial mechanics. Gök cisimlerinin hareketlerini inceleyen gökbilim dalına gök mekaniği adı verilir. Gök cisimleri arasındaki kütleçekimi etkileşimlerinin belirlediği ilişkilere, Johannes Kepler'in ampirik olarak kurduğu matematiksel model üzerine Isaac Newton tarafından geliştirilen ve hareketin temel yasaları adı verilen fizik kurallarının uygulanması temeline dayanır. 20. ci yüzyılda Albert Einstein'ın özel görelilik ile bu kurallar yeniden gözden geçirilmiştir. Böylece, giderek daha duyarlı hale gelen ölçüm yöntemleri ile ortaya çıkan ve klasik gök mekaniği kuramının açıklamakta yetersiz kaldığı sapmalar aydınlatılabilmiştir.

Gök cisimlerinin hareketlerini, denge durumlarını, yörünge ve karşılıklı çekim kuvvetlerini inceleyerek hesaplar yapan, gök günlükleri hazırlayan bir gökbilimi dalı. Eskiden “mihanik-i semaviyye” adıyla bilinirdi. Güneş çevresinde gezegenlerin dönüşü, Ay’ın, tabii ve sun’i uyduların hareketleri, etkileşimleri hep gök mekaniğinin konusuna girer.

Gök mekaniği, Newton Çekim Kanunu ve Newton Hareket Kanunlarına dayanan genel mekanik kanunlarını gök cisimlerine uygular. Gezegen ve uyduların hareketleri, gelgit olayları hep bu mekanik kanunlarla tanımlanır. Bu bilim, günümüzde çok yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Özellikle Ay’ın çok karmaşık hareketi konusunda elde edilmiş olan net bilgiler, gök mekaniğinin düzeyini ortaya koymaktadır. Gök adamızdaki çeşitli yıldız gruplarına başarıyla uygulanabilmektedir. Bunların hareketleri, uzaklıkları, ayrıca çift yörüngelerinin çözümlenmesi, yıldız kütlelerinin belirlenmesi bu bilim dalı sayesinde gerçekleşmektedir.

Yanıtlar