Gök Tanrı Inancı

Tengricilik ya da Gök Tanrı dini tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıdır. Tengri'ye ibâdet etmenin yanında Animizm, Şamanizm, Totemizm bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır.

Gök Tanrı Inancı

Gök Tanrı Inancı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tengricilik

İlgili konuları ara

Yanıtlar