Gök cismi; uzayda bulunan tüm cisimlere ortak olarak kullanılan bir isimdir. Bunlar dev galaksi ve bulutsulardan, küçük meteor ve kuyruklu yıldız'a kadar değişen cisimlerdir.

Gökcismi

Gökcismi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Gök cismi

gökcismi

gökyüzünde bulunan güneş, ay, gezegenler, kuyrukluyıldızlar, nebülözler gibi bütün cisimlere verilen ortak ad.

gökcismi

Türkçe gökcismi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. celestial body, heavenly body, orb

gökcismi

Türkçe gökcismi kelimesinin Fransızca karşılığı.
corps céleste

Yanıtlar