Gökmedrese (Sahibiye Medresesi); Anadolu Selçukluları tarafından yaptırılan medrese. Sivas’ta kendi adıyla anılan mahallede, Topraktepe’nin kuzeyindedir.Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında ünlü vezirSahip Ata FahreddinAli tarafından 1271 (670 Muharrem) yılında yaptırılmıştır.Mimarı Konyalı Kaluyan’dır.Açık medreselere bağlı dört eyvanlı olarak, iki katlı mermer ve kesme taştan yapılmıştır. Medresenin güney kısmında hamamı, yine o civarda bir imareti bulunuyordu. Bugün ikisinden de iz k

Gökmedrese

Gökmedrese (Sahibiye Medresesi); Anadolu Selçukluları tarafından yaptırılan medrese. Sivas’ta kendi adıyla anılan mahallede, Topraktepe’nin kuzeyindedir.Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında ünlü vezirSahip Ata FahreddinAli tarafından 1271 (670 Muharrem) yılında yaptırılmıştır.Mimarı Konyalı Kaluyan’dır.Açık medreselere bağlı dört eyvanlı olarak, iki katlı mermer ve kesme taştan yapılmıştır. Medresenin güney kısmında hamamı, yine o civarda bir imareti bulunuyordu. Bugün ikisinden de iz kalmamıştır. Evliya Çelebi’nin seyahatleri zamanında harab olmaya başlayan medrese, 1823 yılında müftü ve müderris Seyyid Abdullah Efendi, 1904 yılında da Sivas Valisi Reşid akif Paşa zamanında iki onarım görmüş, 1926’da müze haline getirilmiştir.

Çifte minareli taç kapı, zengin taç süslemesiyle yapının en ihtişamlı kısmıdır.Kapı kenarlarının başında on iki tür hayvan başı kabartması vardır.İri yıldız motiflerinin alt bölümüne hayat ağacı işlenmiştir.Küçük kuşlar ve kartal, hayat ağacının yaprakları arasındadır.Ön yüzün köşelerindeki kabartma bezemeli kuleler, yapıya abidevi bir görüntü kazandırmaktadır.Taç kapıdan dört eyvanlı, havuzlu avluya girilir.Avlunun yanlarında arkada medrese odalarının yer aldığı revaklar vardır.Yan eyvanların duvarları örgüler, baklava ve yaprak motifleriyle bezenmiştir.Giriş eyvanının sağında kubbeli mescit, solunda ise dershane bulunur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar