Göktürk Destanları

Göktürk Destanları çeşitli parçalardan oluşmuştur. Bozkurt parçasında Göktürkler’in bir boz kurdun soyundan geldikleri, Ergenekon parçasında ise Ergenkon’a

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: destan, edebiyat, etnografya, folklor, tarih, hikaye, türk, türk edebiyatı, türkçe
Göktürk Destanları çeşitli parçalardan oluşmuştur. Bozkurt parçasında Göktürkler’in bir boz kurdun soyundan geldikleri, Ergenekon parçasında ise Ergenkon’a sığınmaları, çoğalıp buraya sığmayınca dağı eriterek dış dünyaya çıkmaları anlatılır. Köroğlu parçasında, göçebe Oğuzlar’ın Horasan ve Hazar’da İranlılarla savaşlarından sözedilir. Bunlardan biri de Ergenekon Destanı'dır. * 1) Bozkurt Destanı: Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişini anlatır. * 2) Ergenekon Destanı:Bir savaşta yenilen ve Ergenekon’a kaçan Türklerin orada bir demir dağı eritip intikamlarını almalarını anlatır.

İlgili konuları ara

destan edebiyat etnografya folklor tarih hikaye türk türk edebiyatı türkçe
...

Okuma Önerileri

Türkiye
1 yıl önce

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bö

Ankara, Mustafa Kemal Atatürk, Ölüdeniz, Fethiye, İstanbul, Dil, Altay, Ural-Altay dil ailesi, Türkçe, Moğolistan, Balkanlar, Karadeniz, Anadolu, Türk Kurtuluş Savaşı, Ağrı Dağı, Avrupa, Asya, Anadolu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye tarihi, TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri
Bozkurt
2 yıl önce

Bozkurt Alm. Grauer Wolf (m), Fr. Loup gris (m), İng. Grey wolf. Dağlarda yaşayan vahşi hayvanlardan bir kurt cinsi (Bkz. Kurt). Türklerin Müsl

Bozkurt, Bozkurt, Denizli, Bozkurt (mitoloji), Denizli, Kurt, MHP, İlçe, Anlam ayrım
Destan
1 yıl önce

Efsanelerle değişikliğe uğramış tarihi bir olayın izlerini taşıyan destan, bir milletin hayal gücünü en çok doyurabilecek en eski edebiya

Destan, Edebiyat, Etnografya, Folklor, Tarih, Hikaye, Türk, Türk edebiyatı, Türkçe, Türk, Edebiyat tarihi, Türk Destanları
Dede Korkut Hikayeleri
1 yıl önce

Dede Korkut’un destanların ilk anlatıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Hikayelerde veli bir kişi olarak ortaya çıkar. Oğuzlar önemli mesele

Dede Korkut, Edebiyat, Hikaye, Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, Hikayet-i Bamsı Beyrek, Hikayet-i Han Oğlu Boğaç Han, Hikayet-i Salur Kazan'ın Evi Yağmalanduğudur, Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Göktürk Destanları
Kaşgarlı Mahmut
1 yıl önce

Kaşgarlı Mahmut, (d. 1008 - ö. 1105). Kaşgar'dan 45 km güney batıda Opal kasabasında dünyaya geldi.(Bazı kaynaklarda Isık Köl yakınındaki

Divân-ı Lügati’t-Türk, Kaşgar, dünya haritası, divanı lügatit Türk, lise, Edebiyat tarihi, Türk edebiyatı
Türk Destanları
2 yıl önce

Türk edebiyatında, İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ve yazılı ürünleri göçebe bir kültürün izlerini taşır. Doğa, doğa-in

Destan, Yapma destan, Doğal destan, Edebiyat, Edebiyat tarihi
Mete Han
2 yıl önce

Mete veya Mao-tun (Japonca: 冒頓單于 pinyin: Mòdú dānyú; d. M.Ö. 234 - ö. M.Ö. 174), M.Ö. 209 - M.Ö. 174 arasınd

Motun Tanhu, Biyografi, Büyük Hun Devleti, Hiung-nu, Hun, Mete, Taslak, Teoman, Türk, Türk ordusu, Çift makalelerin birleştirilmesi
Orta Asya Türk kültür ve uygarlığı
1 yıl önce

Türklerin ilk yurtları Orta Asya; doğuda Kingan Dağları’ndan batıda Hazar Gölü’ne, kuzeyde Sibirya Ovası'ndan güneyde Hindukuş ve Karan

Türkiye, Orta Asya, Kafkasya, Türkmenistan, Azerbaycan, Tarih, Göktürk İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Türkler, Türkçe, Türk, Osmanlı İmparatorluğu
Kırgızlar
1 yıl önce

Kırgızlar Orta Asya’daki Türk boylarından. Güney Sibirya’da yaşayan kuzeyli Türk grubundan. Yenisey Irmağı boyunda medeni bir hayat sürd

Tengricilik
1 yıl önce

Tengricilik ya da Tengrizm tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıydı. Tengri'ye ibadet etmenin

Tengricilik, 1990, 1997, 581, 762, 864, 920, Altay-Türkleri, Altaylar, Animizm, Araplar
...

Görüşler

Firdevs Avatar
Firdevs - 3 yıl önce
<t><p>Güzel</p></t>

Hakan Avatar
Hakan - 2 yıl önce
<t><p>Yaa Miller gokturk diye bisey yok diye diye bir hal oldu, siz gokturk diye bahsediyonuz</p></t>

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.