Gölcük, Kocaeli

Kısaca: Kocaeli ilinin bir ilçesi. ...devamı ☟

Gölcük, Kocaeli
Gölcük, Kocaeli

  • Yüzölçümü: 199 km²
  • Toplam Nüfus: 107.615*
    • Nüfus Yoğunluğu: 541
    • Yıllık Nüfus Artışı: -3.46


Tarihçe

Gölcük´ün, tarihi gelişimine İzmit ve çevresinin de içinde bulunduğu, eski Yunanlılar ile Romalıların Bitinya (Bithynie) dedikleri bölge ile başlamak daha doğru olur. Gölcük´ün bir garnizon şehri olmasının ilk adımı 1927´de atılmıştır. 1925 Yılında yaralı olan Yavuz zırhlısının tamir kararı ile beliren teknik ihtiyaç, Gölcük´te askeri tersanenin kurulmasına sebep oldu.Aynı yıl bir havuz inşa edildi.Almanlar barakalar kurup Yavuz´un tamirini yaptı.Daha sonra Almanların kurmuş olduğu bu tesisler satın alınarak tersanenin tersanenin çekirdeği kurulmuştur.Deniz Kuvvetlerimizin gelişmesine paralel olarak esaslı çalışmalara 1938 yılında başlanmışsa da II. Dünya Savaşı bu çalışmalara engel olmuş ve Gölcük Tersanesinin hakiki kalkınması 1950 yılından itibaren gerçekleşmiştir. Gölcük gerçek anlamda Cumhuriyet´ten sonra kurulmuş bir şehirdir. Gölcük köylerinden Halıdere, Ulaşlı ve Yazlık köyleri hariç 21 köy İzmit sancağına bağlı Bahçecik Nahiye Müdürlüğü´nce idare edilmekteydi. Cumhuriyet´in ilanından sonra 1930 yılında İhsaniye köyünde nahiye merkezi ile Jandarma teşkilatı kuruldu. Yavuz zırhlısının tamiri nedeni ile kurulan atölyelerde çalışmak üzere İstanbul tersanelerinden gelen işçi ve aileleriyle Gölcük şehrinin nüfusu hızla artmaya başladı.Bu arada 09.06.1936´da kabul edilen ve 15.06.1936´da yürürlüğe giren 3012 sayılı kanunla Gölcük kazası kuruldu. Kaza teşkilinde Devlet dairelerine elverişli binanın Gölcük´te bulunmaması nedeniyle geçici olarak, Yalı Değirmendere köyünde kiralanan binalarda vazife görmeye başlanıldı. Kısa zamanda inşası bitirilen Hükümet Konağı´na 1938 yılında geçilmiş ve Devlet teşkilatı Gölcük´te yerleşmiştir.Kazanın kurulması ile İhsaniye´den de Nahiye Müdürlüğü kaldırılmış, yalnız Jandarma Teşkilatı bırakılmıştır. 1942 Yılında çıkarılan 3887 sayılı Özel İstilak Kanunu ile yapılan istimlaklarda, Hükümet Konağının istimlak sahası içinde kalması nedeniyle İl Genel Meclisince alınan bir kararla Hükümet Teşkilatı 1944 yılı Şubat ayında yine Değirmendere´ye nakledilmiştir. Hükümet Değirmendere´de 10 yıl kaldıktan sonra 04.03.1954 tarihinde çıkarılan 6322 sayılı kanun gereğince tekrar Gölcük´e taşınmıştır. Hükümet Konağı´nın Gölcük´e gelmesi nedeniyle Değirmendere´de Nahiye ve Nüfus Teşkilatı ile Emniyet Teşkilatı kurulmuştur.21 köyü olan Gölcük´ün Halıdere ve Ulaşlı köylerinin Karamürsel´den alınarak bu sayı 23´e yükselmiştir. Fakat Değirmendere´nin nahiye olmasıyla köy adeti 22´ye inmiştir. Saraylı köyünün Damlar Mahallesinin 1959 yılında müstakil köy haline gelmesi köy sayısını tekrar 23´e çıkarmıştır. İhsaniye köyünde 06.09.1966 tarih ve 4636 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Bugün Gölcük ilçesi, biri (merkez) Gölcük, diğerleri; Değirmendere, İhsaniye, Halıdere, Ulaşlı, Hisareyn, Yazlık olmak üzere 6 beldesi ve 23 köyü bulunmaktadır.

Coğrafya

Gölcük şehri, İzmit Körfezi´nin güney kıyılarında ve körfezin doğu nihayetine doğru, genişliği 2 km.ye varan bir boğum üzerinde kurulmuştur. Şehir,çevresindeki bağ,bahçe ve buralardaki meskenlerle beraber Samanlı Dağlarının kuzey yamaçlarına kadar uzanmaktadır.Şehrin idari sınırlarını, doğuda İhsaniye Belediyesi, batıda Değirmendere Belediyesi, güneyde Şirinköy,Örcün köyü,Saraylı köyleri oluşturmaktadır. Şehrin kuzeyinde ise İzmit körfezi bulunmaktadır. Gölcük şehrinin içinde bulunduğu körfez deniz münakalesi ve güvenlik açısından çok elverişli şartlar arz etmektedir. Körfezin doğal liman olmasından ötürü eski çağlardan itibaren başlayan tersane kurma alışkanlığı, Bizanslılar döneminde,Osmanlılar döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de devam edegelmiş ve Gölcük´ün modern bir şehir olarak gelişmesine de 1927 yılında temeli atılan Gölcük Tersanesi neden olmuştur. Şehrin ilk nüvesi, kıyıda askeri tesislerin çevresinde kurulan işçi lojmanlarından oluşmaktaydı.Coğrafi konumunun uygunluğu bakımından, askeri tersanenin burada kurulmasıyla beraber, Gölcük hızlı bir şehirleşme süreci içine girmiş ve 1940´lı yıllarda nüfusu, 5000 civarındayken - asrın felaketi diye nitelenen 17 Ağustos depremine rağmen - 2005 yılı itibarı ile 108.000.000 seviyesine ulaşan ve hızla gelişen bir şehir haline gelmiştir. İlçenin arazisi yaklaşık 20.000 hektardır.

Ekonomi

Kocaeli ilinin ilçesi olan Gölcük, özgün bir donanma kenti özelliği taşımaktadır. İlçe 1926 yılında kurulan Türk Donanmasına ve Tersanesine ev sahipliği yapmaktadır. Tarih boyunca Donanma, kentin gelişmesinde çok önemli rol oynamıştır. Sürekli değişen insan profili nedeniyle, şehirde kültürel bir mozaik oluşmuştur. Başta Donanma Komutanlığı ve Ülkemizin en kapsamlı tersanesi olan Gölcük Tersane Komutanlığının ilçede bulunması Gölcük şehrinin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmasına iveme kazandırmıştır. İlçede sanayi kollarının fazla olması nedeniyle tarımsal üretime olan ilgi gittikçe azalmıştır. İlçede 2004 yılı verilerine göre işsizlik oranı %6.7 ye düşmüştür.Sanayi devlerinden Ford Otosanın Gölcüğe bağlı ihsaniye Belde sınırlarında tam kapasiteyle hizmet vermesi, şehirde yeni iş istihdamlarının oluşmasına neden olmuştur.17 ağustos 1999 gölcük depremi ilçeye çok büyük zararlar vermiştir.

  • *:2000 yılı nüfus sayımı kesin sonucu


Dış bağlantılarKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Gölcük, Kocaeli Resimleri

Gölcük
1 yıl önce

Gölcük, Kocaeli'nin bir ilçesi. İzmit Körfezi'nin güney kıyısında yer almaktadır. Gölcük'ün, tarihi gelişimine İzmit ve çevresinin de içinde bulunduğu...

Gölcük, Gölcük, Bolu, Gölcük, Kocaeli, Anlam ayrım
Şevketiye, Gölcük
5 yıl önce

Şevketiye, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir mahalledir. Köy, 93 Harbi (Rumi takvime göre 1293 yılına denk) diğer adıyla 1877-1878 Osmanlı-Rus...

Şevketiye, Gölcük, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Derince, Kocaeli
Mamuriye, Gölcük
5 yıl önce

Mamuriye, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir mahalledir. Mahallenin adı eskiden köy içinde bulunan gölün etrafında kurulu evlerden oluştuğundan...

Mamuriye, Gölcük, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Derince, Kocaeli
Lütfiye, Gölcük
5 yıl önce

Lütfiye, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir mahalledir. Bu köye Gürcüler'in 93 harbinde geldiği bilinmektedir ve mahallenin Gürcüce ismi Begogli'dir...

Lütfiye, Gölcük, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Derince, Kocaeli
Siyretiye, Gölcük
1 yıl önce

Siyretiye, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir mahalledir. Kocaeli il merkezine 26 km, Gölcük ilçesine 9 km uzaklıktadır. Yerelnet 26 Haziran 2012...

Nimetiye, Gölcük
5 yıl önce

Nimetiye, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir mahalledir. Köy, 93 Harbi sırasında Artvin ve Batum'un köylerinden İzmit'e göç eden Gürcü muhacirleri...

Nimetiye, Gölcük, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Derince, Kocaeli
Hamidiye, Gölcük
5 yıl önce

Hamidiye, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir mahalledir. Gürcü mahallesidir: 93 Harbi öncesi Sultan Abdülhamid'in tâlimatı ve Hüseyin Fikri Paşa'nın...

Hamidiye, Gölcük, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Derince, Kocaeli
Hasaneyn, Gölcük
5 yıl önce

Hasaneyn, Kocaeli ilinin Gölcük ilçesine bağlı bir mahalledir. Köy, 93 Harbi dolayısıyla, 1893 yılında, Artvin ilinden İzmit’e göç eden Gürcü muhâcirler...