Kadir, bir yıldızın parlaklığını dile getiren gökbilim terimi.
Yıldızlar parlaklık derecelerinde farklılıklar gösterdiğinden, onları parlaklıklarına göre sınıflamak için bir sistem kurulmuştur.

Görünür parlaklık

Görünür parlaklık ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Büyüklük

İlgili konuları ara

Yanıtlar