görsel sanatlar

Görsel sanatlar göze hitap eden ürünler çıkaran sanatlardır. Seramik, resim, heykel, tasarım, fotoğrafçılık, çini ve mimarlık bu sanatlara örnek olarak verilebilir.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Resim

görsel sanatlar

resim, oymacılık, yontuculuk, mimarlık gibi sanatlar, plastik sanatlar.

görsel sanatlar

Türkçe görsel sanatlar kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. visual arts

Yanıtlar