Göz Bağlama Oyunu, 8-15 yaşları arasında olan kız ve erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Çocuklar içlerinden birisinin gözlerini bağlarlar. Diğer çocuklar ise gözü bağlanan çocuğun çevresinde dönüp dolaşırlar. Çocukların biri, gözü bağlı olan çocuğun yanına gidip ona sorar: “Ben kimim?” Eğer gözü bağlı olan çocuk doğru yanıtı verirse, adı söylenen çocuk oyunu kaybeder. Bazen gözü bağlanan çocuk önüne geleni hafifçe döver. Burada gözü bağlı çocuk oyunu kazanır ve oyun bu şekilde sırayla ...

Göz Bağlama Oyunu hakkında detaylı bilgi

Göz Bağlama Oyunu, 8-15 yaşları arasında olan kız ve erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Çocuklar içlerinden birisinin gözlerini bağlarlar. Diğer çocuklar ise gözü bağlanan çocuğun çevresinde dönüp dolaşırlar. Çocukların biri, gözü bağlı olan çocuğun yanına gidip ona sorar: “Ben kimim?” Eğer gözü bağlı olan çocuk doğru yanıtı verirse, adı söylenen çocuk oyunu kaybeder. Bazen gözü bağlanan çocuk önüne geleni hafifçe döver. Burada gözü bağlı çocuk oyunu kazanır ve oyun bu şekilde sırayla devam eder. Göz Bağlama Oyunu, Türkmen çocuklar arasında hayli yaygındır.

Türkiye`de de en yaygın çocuk oyunu olan "Kör Ebe"`ye benzer.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kavramsal Sanat

Kavramsal sanat terimi, 1960'larda artık kendilerini alışılageldik sanat eseri biçiminde göstermeyen sanat eserleri için kullanılmaya başlanmıştır. ''Fikir sanatı'' olarak da geçer. Kavramsal sanatçılar, bir resim veya heykel yapmak üzere yola koyulup bu amaca yönelik fikirler ...

Doğu Alman Ayaklanması

Doğu Alman Ayaklanması, 16 Haziran 1953’te, Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DAC) yönetimindeki Doğu Berlin’de inşaat işçilerinin bir bölümünün sürekli olarak artırılmakta olan iş yüküne karşı kendiliğinden gelişen bir gösteri düzenlemeleriyle patlak veren ayaklanma.

Kadıncık, Şereflikoçhisar

Kadıncık, Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesine bağlı bir köydür.

Kızılağaç, Vize

Kızılağaç, Kırklareli ilinin Vize ilçesine bağlı bir köydür.

Aydoğdu, Tokat

Aydoğdu, Tokat ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Eski Aydoğdu köyü şimdiki köyün 2.5 km batısında Aydoğdu deresi kenarında yukarı ve aşağı Aydoğdu olmak üzere 2 mahalleden oluşuyordu.Günçalı (Dinar )köyü ile bir husumetlikten dolayı köyü terk etmek zorunda ...

Fransız Felsefesi

ağdaş Fransız FelsefesiZaman zaman Foucault, Lacan Lyotard, Derrida, Deleuze, Nancy gibi düşünürlerin sanki onların düşüncelerinden alınan öğelerle ve tavırlarla klasik felsefeye, sosyal bilimlere sanata politikaya ya da genel olarak modernliğe karşı eleştirel bir konumu ya da ...