Oftalmoloji, görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp bilim dalıdır. Kelimenin kökeni Yunanca ophthalmos (göz) ve logos (kelime)'den gelmektedir.

Göz doktoru

Göz doktoru ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Oftalmoloji

Yanıtlar