güç faktörü

güç faktörü, aktif güçün görünür güce oranı olarak tanımlanır ve 0 ile 1 arasında bir sayıdır (çoğunlukla yüzde olarak gösterilik, örn: 0,5 pf = %50 pf). Aktif güç belli bir zamanda iş gören devrenin kapasitesidir. Görünür güç devredeki akım ve gerilimin ürünüdür. Yükdeki enerji depolamadan dolayı veya lineer (doğrusal) olmayan yüklerde, görünür güç aktif güçten daha büyüktür.

Güç faktörü

güç faktörü, aktif güçün görünür güce oranı olarak tanımlanır ve 0 ile 1 arasında bir sayıdır (çoğunlukla yüzde olarak gösterilik, örn: 0,5 pf = %50 pf). Aktif güç belli bir zamanda iş gören devrenin kapasitesidir. Görünür güç devredeki akım ve gerilimin ürünüdür. Yükdeki enerji depolamadan dolayı veya lineer (doğrusal) olmayan yüklerde, görünür güç aktif güçten daha büyüktür. == Lineer devrelerde güç faktörü == Saf dirençli (omik) AA devresinde, gerilim ve akımım dalga formları adım şeklindeyken (veya faz), herbir çevrimde aynı anda kutupsallık değişirken. reaktif yükler kapasitörler veya indüktörlerden oluşur. Akım ve gerilim dalga formlarındaki anlık fark yüklerde enerjiye dönüşür. === Tanımlama ve hesaplama === AA güçünün üç bileşeni vardır: gerçek güç (Aktif güç)(P), watt (W) ile ölçülür; görünür güç (S),volt-amper (VA) ile ölçülür ve reaktif güç (Q), Volt-amper reaktif (var) ile ölçülür. Güç faktörü şu şekilde tanımlanır: :\frac. Sinüzoid dalga formunun mükemmelliğinden dolayı, P, Q ve S şu şekilde üçgensel vektör olarak ifade edilebilir: :S^2\,\! = + . Akım ve gerilim arasındaki faz açısı \phi olsun. Bu durumda güç faktörü \left|\cos\phi\right|'ye eşittir ve: : P = S \left|\cos\phi\right|. olur Birimler uyumlu olduğunda güç faktörü 0 ile 1 arasında boyutsuz nicelik olarak tanımlanır. Güç faktörü 0'a eşit olduğunda, enerji tamamen reaktiftir ve yükte depolanan enerji herbir çevrimde kaynağa döner, Güç faktörü 1 olduğunda, kaynaktan sağlanan tüm enerji yük tarafından tüketilir. Faz açısının işaretini göstermesi için güç faktörü genellikle "önde" veya "geride" ifade edilir. === Lineer yüklerin güç faktörünü düzeltme === Bir sistemin güç faktörünün daima 1'e yakın olması arzu edilir. Bu güç faktörü düzeltme (PFC), bobin veya kondansatör ekleyip çıkartarak yapılır. Växelström#Effekt i växelströmskretsar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar