Güç Istenci

Güç istenci, Friedrich Nietzsche tarafından evrenin her türlü devinimindeki en temel istenç olarak tanımlanan kavram. Mikro ve makro kozmosu kaplayan bu kavram, tüm değişim ve dönüşümlere de kaynaklık etmektedir.

düzenle|Eylül 2007

Güç İstenci, Friedrich Nietzsche`nin felsefesinin merkezi sayılabilecek bir önem teşkil etmektedir. Güç İstenci , Nietzsche göre evrenin her türlü devinimindeki en temel istenç olmakla beraber ,tüm detayları, mikro ve makro kozmosu kaplar.Tüm değişim ve dönüşümler , bu istencin farklı kisvelere bürünmüş halidir.Her detayda bu istencin izlerini yakalamak mümkündür. Şöyle der Nietzsche;

``Sizin için de bir ışık istermisiniz siz en gizli olanlar , en güçlüler , en korkusuzlar , en yarıgecemsiler?.Bu dünya güce yönelik iradedir.Bunun dışında hiçbirşey değildir.Bizzat siz de güce yönelik olan bu iradesiniz.Bunun dışında hiçbirşey değilsiniz!``

Nietzsche`ye göre insan doğası da tamamen güç istencinin bir şeklidir. Her türlü haraket ve eylem, güç istencinin hiyerarşik olarak üstünlük kurma tasarısından ibarettir.

İlgili Bağlantılar

 1. Güç İstenci Kavramının Açılımı

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Güç Istenci ilgili konular

 • üstinsan

  Üstinsan, (Almancası Übermensch) Nietzsche'nin geliştirdiği, yapıtlarında kullandığı ve özellikle Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı kitabında
 • Istenççilik

  İstenççilik, istenç kavramına bağlı olarak ortaya çıkmış olan felsefi ve psikoloji öğretilerini kapsayan akımın adıdır. Belirleyici o
 • Ahlaksal Karar ve Eylem

  AHLAKSAL KARAR : Bireyin özgürce seçtiği ve genel ahlak yasasına uygun olan ; ahlaki açıdan iyi olan karardır. AHLAKSAL EYLEM : Ahlaksal karar
 • Nacilik

  İslamiyette Sünnilik inançlarının bir kısmını benmsemiş bir kuruluş – tarikat- dur. Bu kuruluşa göre tanrı birdir, yaratıcıdır, öns
 • Tomasçılık

  Alm. Thomismus, Fr. thomisme, İng.
 • Üst-insan

  Üst-insan, (Almancası Übermensch) Nietzsche'nin geliştirdiği, yapıtlarında kullandığı ve özellikle Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı kitabınd
 • Bilgi rejimleri

  Bilgi rejimleri postyapısalcı felsefenin öncü isimlerinden Michel Foucault tarafından geliştirilen ve kendi yapıtlarında kullanıma sokulmuş
 • Güç istenci

  Güç istenci, Friedrich Nietzsche tarafından evrenin her türlü devinimindeki en temel istenç olarak tanımlanan kavram. Mikro ve makro kozmosu ka
 • Nietzsche'nin çalışmaları

  Nietzsche'nin tüm eserleri:
 • Friedrich Nietzsche kronolojisi

  Friedrich Wilhelm Nietzsche (d. 15 Ekim 1844 - ö. 25 Ağustos 1900), "Güç İstenci", "Üstinsan", "Bengi dönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan