Güçler ayrılığı

Kuvvetler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir. Devletin her biri birbirinden ayrı ve bağımsız güçlerdeki kol ve sorumluluk alanlarına ayrıldığı ve böylece her bir güç ve kolun bir diğeri ile güç ve sorumluluk alanları bakımından bir çatışma yaşamadıkları bu model ilk olarak antik Yunan ve Roma'da geliştirildi.

Güçler ayrılığı

Güçler ayrılığı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Demokrasi#Güçler ayrılığı

İlgili konuları ara

Yanıtlar