Gülüm, Balım, çiçeğim

Balım Sultan

Balım Sultan (1462(?)- 1516), geniş bir kitleye göre Bektaşiliğin önemli bir ulusudur. “İkinci piri (piri sani)”, kurucusu ve kurumlaştırıcısı olarak görülür. Kurucusu değildir ancak “ikinci piri” olduğu, kurumlaştırdığı, yolu yasal bir kurum durumuna get...

Dedebabalık

Dedebabalık kurumu, Hacı Bektaş`ın görevini vekaleten üslenen makamdır. Dedebabalar, Hacı Bektaş`ın vekilleridirler. Dedebabalık, Çelebiler kolu ve Alevi-Kızılbaşlar`ca genellikle benimsenmez. Bektaşiliğin “Babagan Kolu”nun başı olarak tarikatın yönetimin...

Hûlul

Hûlul, Tanrının görünüş alanına çıkması, evren ve insanla bütünleşmesi demektir. Bektaşiliğe girmesi Balım Sultan sayesinde olmuştur.

Nefes (edebiyat)

Dini temellere bağlı aşık edebiyatı nazım şekillerinden ilahilerin Alevi-Bekteşi aşıklarınca yazılanlarına denir. Konusu genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücud, Alevi-Bektaşi ilkeleri, tarikat kurallarıyla ilgilidir. Dili sade bir Türkçe olan nefesler biç...

Üçleme(teslis)

Üçleme(teslis) ve hulûl, Balım Sultan`la Bektaşilik töresi haline gelir. Tarikata girmesinde Hurufilik aracılık yapmıştır. Üçleme(teslis), Hıristiyanlığın “baba- oğul- kutsal ruh” anlayışını çağrıştırır. Alevi- Bektaşilik`te “Allah-Muhammed-Ali” biçiminde...

Balım, Eğil

Balım, Diyarbakır ilinin Eğil ilçesine bağlı bir köydür.

Eski Fotoğraflar (albüm)

Eski Fotoğraflar, Leman Sam'ın 1994 çıkışlı dördüncü stüdyo albümüdür.

Of Dağlar

Of Dağlar, Ferdi Tayfur'un albümüdür.