Gülbahar Hatun Camii

Gülbahar Hâtûn Camii ya da Büyük İmaret Cami ya da Hâtûniye Camii Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1514 yılında Trabzon'da yaptırılmış bir camidir.

Gülbahar Hatun Camii

Gülbahar Hatun Camii ya da Büyük İmaret Cami ya da Hatuniye Camii Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1514 yılında Trabzon`da yaptırılmış bir camidir.

Gülbahar Hatun Camii Kendi adıyla anılan mahallede Atapark`ın güneyinde yer alır. Zamanla, etrafındaki Medrese, İmaret, Mektep, Darü`l-Kurra ve Türbe ile bir Külliye oluşturmaktaydı. Bugün diğerleri yıkılarak sadece doğusundaki Türbe ayakta kalmıştır.

Kaynak

Mimari-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar