Gümrü Muharebesi

Gümrü Muharebesi, 7 Kasım 1920'de Türk Ordusu ile Demokratik Ermenistan Cumhuriyeti ile yapılan savaştır. Savaş Türk Ordusu'nun Gümrü'yü almasıyla sonuçlanmış fakat daha sonra Sovyetlerle yapılan Kars Antlaşması'yla bu kent Ermenilere geri verilmiştir.

} } } 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı Devleti, Brest Litovsk Barış Antlaşması hükümlerine rağmen Kafkasya Cephesindeki birliklerini geri çekmek zorunda kalmıştı. Yeni kurulan Bolşevik rejiminden yardım alan Ermeniler 1919'da Doğu Anadolu'da bazı bölgeleri işgal etmişti. Eylül-1920'de taarruza geçen Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir karşısında yenilgiye uğrayıp, Misak-ı Milli sınırları içinde olan Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin ve Batum'u kaybedip, Gümrü de işgal edilince, barış görüşmeleri 22 Kasım 1920'de Gümrü'de başladı. Bu TBMM'nin ilk zaferidir. } }

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.