Enöte, bir gökcisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı 'merkezi cisim'e en uzak olduğu nokta.
Enöte noktası eliptik bir yörüngenin iki odak noktasından geçen büyük ekseni üzerinde bulunur ve enberi noktasına tam karşıt konumdadır.

Günöte

Günöte ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Enöte

günöte

Yer yörüngesinin güneşe en uzak bulunduğu nokta, evç:
"Yer, temmuzun başlangıcına doğru günöteye varmış bulunur."-

günöte

Dünya'nın, Güneş'ten en çok uzaklaştığı, yörüngede en yavaş döndüğü gündür. Dünya Günöte konumuna 4 Temmuz'da gelir.

günöte

Türkçe günöte kelimesinin İngilizce karşılığı.
aphelion

günöte

Türkçe günöte kelimesinin Fransızca karşılığı.
aphélie [le]

İlgili konuları ara

Yanıtlar