Günah

Günah, genellikle dini bağlamda kullanılan bir terimdir. Bugün Tanrı'nın arzu ve emirlerine uygunsuz her şeyi tanımlamak için kullanılır. Günah Tanrı'nın açıkladığı standartlara ve emirlere karşı yapılan bilinçli ihmalkarlık veya inkar olarak da tanımlanabilir.

Günah, genellikle dini bağlamda kullanılan bir terimdir. Bugün Tanrı'nın arzu ve emirlerine uygunsuz her şeyi tanımlamak için kullanılır. Günah Tanrı'nın açıkladığı standartlara ve emirlere karşı yapılan bilinçli ihmalkarlık veya inkar olarak da tanımlanabilir. İbrahimi dinler başta olmak üzere, birçok farklı inanç ve felsefede, dini nitelik taşısın taşımasın, günah kavramı mevcuttur.

Türkçe'de bu kavram için kullanılan günah sözcüğü Farsça kökenlidir.

Günah Alm. Sünde (f), Fr. Peche (m), İng. Sin. Dinde yasaklanan şeyler. Allahü tealanın, peygamberlerinin emirlerine aykırı her şey, iş, söz, davranış. Günah, Farsça bir kelime olup, Arapçada “ma’siyet, ism, zenb” kelimelerinin karşılığıdır. Günah lügatte, “isyan, karşı gelme, suç, kabahat” manalarına gelir.

Allahü teala insanları ebedi (sonsuz) saadete kavuşturmak için peygamberleri vasıtasıyla doğru ve beğendiği yolu göstermiştir. Emir ve yasaklardan ibaret olan bu yola din denir. Son din İslamiyettir. Dinde işlenen fiilin günah ve suç olabilmesi için, bunu yapanın akıllı ve ergenlik yaşına girmiş ve kendisinin isteği ile yapmış olması lazımdır. İslamiyetin gelmesiyle önceki dinlerin hükümleri kalkmıştır. Her dinde günah olan şeyler bildirilmişti.

Yahudilikte günah: Bu dinin kitabı olan Tevrat’ta ve inananlara yapması bildirilen “evamir-i aşere” denilen on emirde günah olan şeyler bildirilmiştir. Bunların başlıcaları; puta tapmak (Allah’a ortak koşmak), boş ve yalan yere yemin etmek, cumartesi günü çalışmak, hırsızlık yapmak, haksız yere adam öldürmek, nikahlanmadığı yabancı kadınla zina yapmak, ana babaya saygısızlık göstermek, rüşvet, dolandırıcılık ve tefecilik ile elde edilen faiz ve kumar paralarını almak, putlara kurban kesmek, kesmeden öldürülen hayvanları yemek, domuz eti yemek vs. gibi fiillerdir. Bugün aslı bozulan bu dinde günah sayılan birçok fiiller ve davranışlar, Yahudiler tarafından yapılmakta ve mübah sayılmaktadır. (Bkz. Yahudilik)

Hıristiyanlıkta günah: Hıristiyanlık da, hak ve gerçek bir dindi. Allahü teala tarafından gönderilen İncil kitabı ile dinin esasları ve yapılması yasak edilen işler açıklanmıştı. Fakat bu dinin aslı da, isa aleyhisselama inanmayan ve ona düşmanlık yapan Yahudiler ile, fanatik papaslar tarafından değiştirilip bozulmuştur.

Hıristiyanlıkta da; Allah’a şirk koşmak, haksız yere adam öldürmek, lüzumsuz ve yalan yere yemin etmek, Allah’ın verdiği emirlere karşı gelmek, evlendiği kadını boşamak, dedikodu etmek, yalan söylemek ve yalan yere şahitlik yapmak, domuz eti yemek ve alkollü içkiler içmek başlıca günah olan işlerdendir. Sonradan bazılarının günah olduğu, İncil’den çıkarılarak değiştirilip unutuldu. (Bkz. Hıristiyanlık)

İslamiyette günah: Allahü tealanın ve Peygamber efendimizin emirlerine uymamak, haram ve mekruh olan yasaklardan sakınmamak günahtır. Günahlar, “küçük” ve “büyük” günah diye ikiye ayrılmıştır. Bununla beraber, küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak, hiçbir günahı küçümsememek gerekmektedir. Çünkü Allahü teala, günahları sebebiyle kullarından intikam almaktadır. Gazabını, intikamını günahlar içine saklamıştır. Küçük sanılan bir günah, intikamına, gazabına (azap yapmasına) sebeb olabilir. Kul, küçük günahı büyük gördüğü zaman, o günah, Allahü teala katında küçülür. Hadis-i şerifte; “Mü’min olan kimse, günahını dağ gibi görüp, kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafık kimse, günahını burnunun üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür.” buyruldu.

imandan ayrılmaya sebeb olan küfür (kafir olmak) günahı ile, sapık inançlara yol açan bid’at (Peygamberimizin ve Eshabının inandığından başka bir inanış) günahından başka günahlar ikiye ayrılır:

1. Allahü teala ile kul arasında olan günahlar: İçki içmek, domuz eti yemek, namaz kılmamak, oruç tutmamak gibi. Bu günahların büyüğünden ve küçüğünden çok sakınmalıdır. Resulullah efendimiz buyurdu ki: “Bir zerrecik (yani çok az) bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha üstündür.”

Günahların hepsi, Allahü tealanın emrini yapmamak olduğundan, büyüktür. Fakat bazısı küçük görünür. Mesela, yabancı kadına şehvetle bakmak, zina yapmaktan daha küçüktür. Bir küçük günah yapmamak bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet yapmak, farz değildir. Günahlardan kaçınmak ise, herkese farzdır. Bu sebeple haramlardan, yasaklardan sakınmak, emirleri yapmaktan önce gelir.

Her günahı yaptıktan sonra, tövbe etmek de farzdır. Her günahın tövbesi kabul olur. İmam-ı Gazali hazretleri Kimya-i Seadet kitabında diyor ki: “Şartlarına uygun yapılan tövbe, muhakkak ki kabul olur. Tövbenin kabul edileceğinden şüphe etmemelidir. Tövbenin şartlarına uygun olup, olmadığında şüphe etmelidir.” Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan, Allahü teala intikam alabilir, sonsuz olarak azab edebilir.

2. Kullar arasındaki günahlar: Bu da beş çeşittir:

1) Bir şahsın, bedenine karşı işlenen günahları olup; dövmek, öldürmek, bir uzvunu kesmek ve benzeri can yakmalardır. Bunda zarar, bedene ve cana olmaktadır. 2) Şahsın malına karşı işlenen günahlar olup; gasp, rüşvet, hırsızlık, hıyanet ve benzeri mal ve para ile alakalı olanlardır. 3) Bir şahsın cemiyetteki hürmet ve şerefiyle oynamak, günah olup; gıybet, iftira, ayıplamak gibi kötü hallerdir. 4) Kişinin dinine ait olan inanç ve davranışların aksini söyleyerek, onu ta’n etmek, kötülemektir. 5) Bir kişiye, zina gibi kötü isnatlarda bulunmaktır.

Kullar arasında olan günahlar, Allahü tealaya karşı işlenen günahlardan daha şiddetlidir. Bunlara tövbe etmek için, ayrıca o kulu hoşnut etmek, razı etmek de lazımdır. Hadis-i şerifte; “Gizli yapılan günahın tövbesini gizli yapınız! aşikare yapılan günahın tövbesini açıkça yapınız! Günahınızı bilenlere, tövbenizi duyurunuz!” buyruldu.

Büyük günahlar: Büyük günahların sayısı ve tarifi hakkında çok açıklamalar yapılmıştır. Ebu Talib-i Mekki, Kut-ul-Kulub kitabında diyor ki: “Büyük günahları hadis-i şerif ve Sahabenin sözlerinden topladım. On yedi büyük günahı buldum.”

Kalple işlenen günahlar dörttür: 1) Allahü tealaya şirk (ortak) koşmak), 2) Günaha ısrar etmek, 3) Allahü tealanın azabından emin olmak, 4) Allahü tealanın rahmetinden ümit kesmek.

Dille işlenen günahlar dörttür: 1) Büyü (Sihir) yapmak, 2) Yalan yere şahitlik yapmak, 3) Yalan yere yemin etmek, 4) Müslümanlara iftirada bulunmak.

Büyük günahların üçü mide ile ilgilidir. Bunlar: 1) Şarab ve diğer alkollü içkiler içmek, 2) Haksız yere yetim malı yemek, 3) Faiz yemek.

Ferc ile yapılanlar ise ikidir: Bunlar zina ve livatadır.

El ve ayakla işlenen büyük günahlar ise; 1) Hırsızlık yapmak, 2) Haksız yere adam öldürmek, 3) Düşman karşısında harp esnasında kaçmak.

Bir de bütün uzuvlar, bütün vücutla yapılan günah vardır ki, o da ana ve babaya itaat etmeyip isyan etmektir.

Kaynaklar *Rehber Ansiklopedisi * Wikipedia

Diğer anlamları

günah

Türkçe günah kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. sinful
n. sin, fault, evil, wrongdoing, iniquity, transgression, trespass

günah

dince suç sayılan iş ya da davranış; dince suç sayılan iş ya da davranış.
acımaya yol açacak kötü davranış, yazık; acımaya yol açacak kötü davranış, yazık.
(kimi deyimlerde) sorumluluk, vebal; (kimi deyimlerde) sorumluluk, vebal.

günah

Türkçe günah kelimesinin Fransızca karşılığı.
péché [le], iniquité [la], offense [la], vice [le]

günah

Türkçe günah kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Frevel, Missetat, Sünde, Verfehlung

günah

Osmanlıca günah kelimesinin Türkçe karşılığı.
f. Cezayı gerektiren amel. Dine aykırı iş. Allah'ın emirlerine uymayan hareket. (Bak: Kebâir-Cünha)(Evet günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Meselâ: Utandıracak bir günahı gizli işliyen bir adam, başkasının ıttılaından çok hicab ettiği zaman melâike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkâr etmek arzu ediyor. L.)

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.