güneş dil teorisi

Güneş-Dil Teorisi , 1930`lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk tarafından desteklenen ve bizzat geliştirilen dil teorisi.

Güneş Dil Teorisi

Güneş-Dil Teorisi , 1930`lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk tarafından desteklenen ve bizzat geliştirilen dil teorisi.

Bu teorinin kaynağı Atatürk tarafından not olarak hazırlanmış olan Etimoloji, Morfoloji ve Fonetik Bakımdan Türk Dili isimli kitabın 7. sayfasında da söylendiği üzere Dr. Phil. Hermann F. Kvergić`in ``La Psychologie de Quelques í‰lí©ments des Langues Turques`` (Türk Dillerindeki Bazı Unsurların Psikolojisi) isimli, Fransızca yazılan 41 sayfalık basılmamış eseridir. Bu tez, yazarı tarafından 1935 yılında Viyana`dan Atatürk`e gönderilmiştir. Teorideki esas fikir bizzat Atatürk tarafından geliştirilmiş ve sunulmuştur.

Teori, çağdaş dilbilim tarafından kabul görmemektedir.

Türk Dili Tetkik Cemiyeti

12 Temmuz 1932`deki Tarih Kongresi`nin hemen ardından, Atatürk, `Türk Dili Tetkik Cemiyeti`ni kurdurmuş, dilde de birlik sağlanması için adım atılmasını sağlamıştır. I.Türk Dil Kurultayı, 26 Eylül 1932 tarihinde Dolmabahçe Sarayı`nda toplanmıştır.

Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulduğu zaman Atatürk`ün önünde yakın geçmişin iki dosyası duruyordu. Bir tanesi 1928 yılında yapmış olduğu Yazı Devrimi. Bir tanesi de Kubilay olayı, yani gerici ayaklanması. Dolayısıyla Atatürk yazı devriminin güçlenmesi ve köklenmesi için belirli bir kültür hareketinin olmasını istemekteydi.

Dil bir iletişim aracıdır ve her dil, kendisini oluşturan topluluğun iletmek ihtiyacında olduğu anlamları iletmeye yeter. Iletilecek yeni anlamlar belirirse, dil de, kendi bünyesi içinde, bu anlamları taşıyacak yeni biçimler bulabilmektedir.

Bu kongrede, dildeki Arapça ve Farsça kelimelerin yanı sıra bölgeler arasındaki lehçe farklılıklarının da ortadan kaldırılması için İstanbul Türkçesi örnek alınarak çalışmalara başlanmıştır. Yapılan çalışmalar Belleten adlı dergide yayımlanmıştır.

Güneş-Dil Teorisi - Amaç

Hermann Kvergitsch`in teorisinin ana fikri ``Türk dilinin dünyada esas bir dil olduğu ve dünya dillerindeki birçok kelimenin de Türkçeden türediği``ydi.

Güneş Dil Teorisinin tarih içerisinde oynadığı rol, Atatürk Devrimleri`nin ideolojik hattını anlamak açısından önemlidir. Ümmetten millete geçme aşamasında olan ve Batı karşısında kendisini ezik hisseden Türk milletine özgüven aşılanmak istenmiştir. Atatürk Devrimleri`nin yıktığı düzenle ve Avrupa merkezci tarih teorileriyle hesaplaşma çabası olarak değerlendirilmektedir. Teori, bilimsel nedenlerden çok siyasi nedenlerle desteklenmiştir.

İç bağlantılarKaynaklarKaynaklar

Vikipedi

güneş dil teorisi

dilin türeyişi, felsefesi, psikolojisi ve sosyolojisi alanında atatürk'ün bir ara benimsediği kuram.
Güneş dil teorisini ile ilgili olarak 10 yıl süren özel araştırma ve çalışmalarım sonucunda, Güneş dil teorisinin gerçek olduğunu bizzat anladım ; ama bu teoride adı geçen türkçenin, yine türkçe olarak tanımladıımız bugünkü dilimiz ile aynı olmadığını gördüm. Dolayısı ile ilk türkçeyi kök-türkçe yada evrensel kök-dil olarak tanımlamak daha gerçekçi ve çözümcül olarak görülüyor.

İlgili konuları ara

Yanıtlar