Güneş erkesi

Güneş enerjisi ya da Güneş erkesi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Güneş'in yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir.

Güneş erkesi

Güneş erkesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Güneş enerjisi

Güneş erkesi

Solar energy

Yanıtlar