güneş tutulması

Tutulma, genel anlamda, bir gökcisminin bir başka gökcismini tümüyle ya da kısmen örtmesine denir. Güneş tutulması, Yer'in etrafında dönen Ay'ın, Güneş diskinin önüne geçerek örtmesi ve Yer'e gölge düşürmesi ile oluşur.Güneş Tutulması TürleriGölgenin ortadaki bir bölümünden hiç Güneş ışığı geçmez.

Güneş tutulması

Tutulma, genel anlamda, bir gökcisminin bir başka gökcismini tümüyle ya da kısmen örtmesine denir. Güneş tutulması, Yer'in etrafında dönen Ay'ın, Güneş diskinin önüne geçerek örtmesi ve Yer'e gölge düşürmesi ile oluşur.

Güneş Tutulması Türleri

Gölgenin ortadaki bir bölümünden hiç Güneş ışığı geçmez. Tam Gölge (umbra) adı verilen bu gölge eğer Yer üzerine düşerse, bu bölgedeki gözlemcilere Güneş Ay tarafından tamamen örtülmüş olarak gözükür. Buna Tam Güneş Tutulması denir. 11 Ağustos 1999 tarihinde yurdumuzdan da izlenebilecek olan tutulma bu tip bir Güneş tutulmasıdır. Güneş ve Ay'ın büyüklüklerinin çok farklı olmasına rağmen, Yer'den olan uzaklıklarının da aynı oranda farklı olması, Yer'den bakıldığında aynı büyüklükte görünmelerine neden olur. Ay biraz daha küçük ya da uzak olsaydı veya Güneş biraz daha büyük ya da yakın olsaydı, Tam Güneş Tutulması gerçekleşemeyecekti. Tam Güneş Tutulması sırasında ilginç görüntüler oluştuğu için izlemesi diğerlerine göre çok daha zevklidir.

Tam gölgenin dışında kalan Yarı Gölge (penumbra) bölgesindeki bir gözlemci ise, Güneş'in ancak bir bölümünün Ay tarafından örtüldüğünü görür. Buna Parçalı Güneş Tutulması veya Kısmi Güneş Tutulması adı verilir. Çoğu zaman tam gölge Yer'e düşmez ve güneş tutulması Yer üzerinde sadece Parçalı Güneş Tutulması olarak gözlenir.

Yer'in Güneş çevresindeki ve Ay'ın Yer çevresindeki yörüngeleri eliptik olduğundan, Güneş ve Ay'ın Yer'e olan uzaklığı değişkendir. Yer'e göre Güneş en yakın, Ay da en uzak konumdayken, Ay Güneş'in tam önünde olsa bile, Güneş diskini tamamen örtemez. Bu durumda Güneş, Ay'ın çevresinde ışıklı bir halka olarak görünür. Bu tip tutulmaya da Halkalı Güneş Tutulması denir.

Güneş Tutulması Sıklığı

Ay'ın ve Yer'in yörüngeleri arasında 5°'lik bir açı vardır. Yörüngelerdeki bu konum nedeniyle Güneş, Ay ve Yer'in aynı çizgi üzerinde olmaları çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Bu nedenle güneş tutulması yılda çoğunlukla bir iki defa gerçekleşir. Bu tutulmaların da az bir bölümü Tam Güneş Tutulması'dır. Ayrıca Tam Güneş Tutulması, Yer üzerinde tam gölgenin düştüğü çok dar bir bölgeden izlenebilir. Bu da Tam Güneş Tutulması'nın belli bir bölgeden görülme sıklığını çok azaltır. Örneğin 11 Ağustos 1999'dakinden sonra ilk Tam Güneş Tutulması 21 Haziran 2001 tarihinde olacak ve Türkiye'den izlenemeyecek. Yurdumuzdan izlenebilecek bir sonraki Tam Güneş Tutulması, ancak 29 Mart 2006'da gerçekleşecek.

güneş tutulması

ay'ın, yeryuvarlağıyla güneş arasına girmesiyle güneş'in yeryüzünden kararmış görünmesi, küsuf.

güneş tutulması

Türkçe güneş tutulması kelimelerinin Fransızca karşılığı.
éclipse solaire

güneş tutulması

Türkçe güneş tutulması kelimelerinin Almanca karşılığı.
Sonnenfinsternis

Güneş Tutulması (ilhan irem) sözleri

ilhan irem tarafından albümünde söylenen Güneş Tutulması adlı şarkının sözleri.

Kökleri kenetlenmiş
Asırlık iki ağaç
Biz bizden kaçamayız
Kaçabilirsen kaç

Çok uzakta bir yerde
Bir kapının önünde
O sihirli kelime
Açabilirsen aç

Gök bulutsuz
Deniz kumsuz
Gönül sensiz
Olur mu

Dağlar taşsız
Yağmur yaşsız
Gönül aşksız
Olur mu

Gün gecesiz
Gece günsüz
Dün yarınsız
Olur mu

Sen ve ben
Gece gündüz
Bir yaşam kumkuması
Kavuşup ayrılmamız
Bir güneş tutulması

O kısacık sürede
Anlayıp sevdim seni
Daha önce tanıyıp
Sevdiğim hayat gibi

Bırak ta tüm kainat
Gönlümden sana aksın
Yalnızlık çöllerinde
Telaşlı ve rahatsın

Çöl güneşsiz
Güneş renksiz
Gönül sensiz
Olur mu

Kuş kanatsız
Aşk umutsuz
Gönül yalnız
Olur mu

Gün gecesiz
Gece günsüz
Dün yarınsız
Olur mu

Sen ve ben
Sabah akşam
Bir sevgi fırtınası
Ve kavuşmamız canım
Bir güneş tutulması

Güneş Tutulması (İlhan İrem) sözleri

İlhan İrem tarafından İlhan ı Aşk albümünde söylenen Güneş Tutulması adlı şarkının sözleri.

Kökleri kenetlenmiş asırlık iki ağaç
Biz bizden kopamayız, kaçabilirsen kaç
Çok uzakta bir yerde bir kapının önünde
O sihirli kelime, açabilirsen aç
Gök bulutsuz, deniz kumsuz, gönül sensiz olur mu?
Dağlar taşsız, yağmur yaşsız, gönül aşksız olur mu?
Gün gecesiz, gece günsüz, dün yarınsız olur mu?
Gün gecesiz, gece günsüz, dün yarınsız olur mu?
Olur mu?...Olur mu?...
Sen ve ben; gece gündüz,bir yaşam kumkuması
Kavuşup-ayrılmamız, bir güneş tutulması
O kısacık sürede anlayıp sevdim seni
Daha önce tanıyıp sevdiğim hayat gibi
Bırak ta tüm kainat gönlümden sana aksın
Yalnızlık çöllerinde telaşlı ve rahatsın
Çöl güneşsiz, güneş renksiz, gönül sensiz olur mu?
Kuş kanatsız, aşk umutsuz, gönül yalnız olur mu?
Gün gecesiz, gece günsüz, dün yarınsız olur mu?
Gün gecesiz, gece günsüz, dün yarınsız olur mu?
Olur mu?...Olur mu?...
Sen ve ben; sabah akşam, bir sevgi fırtınası
Ve kavuşmamız canım, bir güneş tutulması...
Gök bulutsuz, deniz kumsuz, gönül sensiz olur mu?
Dağlar taşsız, yağmur yaşsız, gönül aşksız olur mu?
Çöl güneşsiz, güneş renksiz, gönül sensiz olur mu?
Kuş kanatsız, aşk umutsuz, gönül yalnız olur mu?
Gök bulutsuz, deniz kumsuz, gönül sensiz olur mu?
Dağlar taşsız, yağmur yaşsız, gönül aşksız olur mu?

Yanıtlar