--}}

Güneş Tutulması

Tutulma, genel anlamda, bir gökcisminin bir başka gökcismini tümüyle ya da kısmen örtmesine denir. Güneş tutulması, Yer'in etrafında dönen Ay'ın, Güneş diskinin önüne geçerek örtmesi ve Yer'e gölge düşürmesi ile oluşur.Güneş Tutulması TürleriGölgenin ortadaki bir bölümünden hiç Güneş ışığı geçmez.

Tutulma, genel anlamda, bir gökcisminin bir başka gökcismini tümüyle ya da kısmen örtmesine denir. Güneş tutulması, Yer'in etrafında dönen Ay'ın, Güneş diskinin önüne geçerek örtmesi ve Yer'e gölge düşürmesi ile oluşur.

Güneş Tutulması Türleri

Gölgenin ortadaki bir bölümünden hiç Güneş ışığı geçmez. Tam Gölge (umbra) adı verilen bu gölge eğer Yer üzerine düşerse, bu bölgedeki gözlemcilere Güneş Ay tarafından tamamen örtülmüş olarak gözükür. Buna Tam Güneş Tutulması denir. 11 Ağustos 1999 tarihinde yurdumuzdan da izlenebilecek olan tutulma bu tip bir Güneş tutulmasıdır. Güneş ve Ay'ın büyüklüklerinin çok farklı olmasına rağmen, Yer'den olan uzaklıklarının da aynı oranda farklı olması, Yer'den bakıldığında aynı büyüklükte görünmelerine neden olur. Ay biraz daha küçük ya da uzak olsaydı veya Güneş biraz daha büyük ya da yakın olsaydı, Tam Güneş Tutulması gerçekleşemeyecekti. Tam Güneş Tutulması sırasında ilginç görüntüler oluştuğu için izlemesi diğerlerine göre çok daha zevklidir.

Tam gölgenin dışında kalan Yarı Gölge (penumbra) bölgesindeki bir gözlemci ise, Güneş'in ancak bir bölümünün Ay tarafından örtüldüğünü görür. Buna Parçalı Güneş Tutulması veya Kısmi Güneş Tutulması adı verilir. Çoğu zaman tam gölge Yer'e düşmez ve güneş tutulması Yer üzerinde sadece Parçalı Güneş Tutulması olarak gözlenir.

Yer'in Güneş çevresindeki ve Ay'ın Yer çevresindeki yörüngeleri eliptik olduğundan, Güneş ve Ay'ın Yer'e olan uzaklığı değişkendir. Yer'e göre Güneş en yakın, Ay da en uzak konumdayken, Ay Güneş'in tam önünde olsa bile, Güneş diskini tamamen örtemez. Bu durumda Güneş, Ay'ın çevresinde ışıklı bir halka olarak görünür. Bu tip tutulmaya da Halkalı Güneş Tutulması denir.

Güneş Tutulması Sıklığı

Ay'ın ve Yer'in yörüngeleri arasında 5°'lik bir açı vardır. Yörüngelerdeki bu konum nedeniyle Güneş, Ay ve Yer'in aynı çizgi üzerinde olmaları çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Bu nedenle güneş tutulması yılda çoğunlukla bir iki defa gerçekleşir. Bu tutulmaların da az bir bölümü Tam Güneş Tutulması'dır. Ayrıca Tam Güneş Tutulması, Yer üzerinde tam gölgenin düştüğü çok dar bir bölgeden izlenebilir. Bu da Tam Güneş Tutulması'nın belli bir bölgeden görülme sıklığını çok azaltır. Örneğin 11 Ağustos 1999'dakinden sonra ilk Tam Güneş Tutulması 21 Haziran 2001 tarihinde olacak ve Türkiye'den izlenemeyecek. Yurdumuzdan izlenebilecek bir sonraki Tam Güneş Tutulması, ancak 29 Mart 2006'da gerçekleşecek.

Diğer anlamları

güneş tutulması

ay'ın, yeryuvarlağıyla güneş arasına girmesiyle güneş'in yeryüzünden kararmış görünmesi, küsuf.

güneş tutulması

Türkçe güneş tutulması kelimelerinin Fransızca karşılığı.
éclipse solaire

güneş tutulması

Türkçe güneş tutulması kelimelerinin Almanca karşılığı.
Sonnenfinsternis

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Güneş Tutulması
güneş tutulması