Ağa Yusuf Paşa III. Ahmet saltanatında, 20 Kasım 1711 - 12 Kasım 1712 tarihleri arasında onbir ay yirmiiki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Gürcü Ağa Yusuf Paşa

Ağa Yusuf Paşa III. Ahmet saltanatında, 20 Kasım 1711 - 12 Kasım 1712 tarihleri arasında onbir ay yirmiiki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. III. Ahmet`in idam ettirdiği ikinci vezir-i azamdır. }

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar