--}}

Gürcü Hadım Mehmed Paşa

Gürcü Hadım Mehmet Paşa (ö. Temmuz 1626) I. Mustafa'nin ikinci kez tahtan indirilmesinden hemen önce 21 Eylül 1622 - 5 Şubat 1623 tarihleri arasında dört ay on gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Gürcü Hadım Mehmet Paşa (ö. Temmuz 1626) I. Mustafa'nin ikinci kez tahtan indirilmesinden hemen önce 21 Eylül 1622 - 5 Şubat 1623 tarihleri arasında dört ay on gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı

Kanuni Sultan Süleyman döneminin son sadrazamlarından olan Semiz Ali Paşa'nın kölesi idi. Saraya verildikten sonra akağalık görevini yaptı. Enderun hasodabaşılığa atandı. . III. Mehmed'in saltanatının sonlarına doğru Ekim 1603'de üçüncü vezir ünvanı verilip kubbealtı veziri oldu. Pek az sonra ise Mısır eyaleti valığı ile İstanbul'dan ayrıldı. Önden önce Mısır Valisi olan Hacı İbrahim Paşa Mısır'da bulunan askeri sınıfın bir isyanında öldürülmüş idi. Gürcü Hadim Mehmed Paşa Mısır'a geldiğinde bu isyanla uğraşmaya başlayıp isyancı askeri sınıfı yola getirip ve Mısır'da asayişi sağladı. Orada 7 ay kaldıktan sonra Mısır Valiliği'nden azlolundu. İzleyen günlerde Rus Elçisi geldi ve sadrazam ile Rus elçisi Parmakkapı'da görüşmelerinde savaş üzerinde tartışmalar çıktı. Gürcü Mehmet paşayı
dindar, hayır-hah ve işinde sebatlı
olarak değerlendirmektedir. 20. yy. tarihçisi Uzunçarşılı'nın değerlendirmesi de şöyledir:
Sedaret kaymakamlığında ayarı bozulmuş olan sikkeyi ıslah ederek hem iktisadi durumuun hem de devlet itibarının düzelmesinde muvaffak olmuştur.
Eserleri Halıcılar'da 1628 tarihli bir çeşmesi vardır. Hırka-i Şerif mezarlığı ile Şehzadebaşı civarında iki çeşmesi de bulunmaktadır. Eyüp Camii ikimci avlusunda bulunan türbesi ve bu türbenin kıymetli çinilerle süslü duvarları 17. yy. ilk yarısının önemli sanat eserlerinden olduğu kabul edilmektedir. Kaynakça Ayrıca bakınız * I. Mustafa * Duraklama Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi

Dış bağlantılar

* Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar), Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 ISBN:978-975-16-0010) say.377-378. * Danişmend, İsmail Hami (1971), Osmanlı Devlet Erkanı, İstanbul:Türkiye Yayınevi. * Tektaş, Nazim (2002), Sadrazamlar Osmanlı'da İkinci Adam Saltanatı, İstanbul:Çatı Yayınevi (Google books: * Buz, Ayhan, (2009) Osmanlı Sadrazamları, İstanbul: Neden Kitap, ISBN978-975-254-278-5

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.