Güyük

Güyük Han, Göyük ya da Küyük olarak da bilinir (1206 - 1248). Cengiz Han`ın torunu, Moğolların büyük kağanı Ögeday`in büyük oğlu ve ardılı. ...

Güyük hakkında detaylı bilgi

Güyük Han, Göyük ya da Küyük olarak da bilinir (1206 - 1248). Cengiz Han`ın torunu, Moğolların büyük kağanı Ögeday`in büyük oğlu ve ardılı.

Aynı zamanda naiplik görevi yapan annesi Töregene`nin siyasi manevraları sayesinde 1246`da toplanan kurultayda büyük kağan seçildi. Batı Hıristiyanlığınca heretiklik olarak kabul edilen Nasturilikten büyük ölçüde etkilendi ve çevresine Hıristiyan danışmanlar topladı. Kağanlığa seçilişi Cengiz`in öteki torunu, Rusya fatihi ve Altın Orda Devleti`nin kurucusu Batu`nun tepkisini çektiyse de, erken ölümü Moğol İmparatorluğu`nun tümüyle parçalanmasını önledi.

başlangıç kutusu sıra kutusu| önce = Ögeday Han | başlık= Moğol Hanedanı | yıllar= 1246– 1248 | sonra= Möngke Han bitiş kutusu

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kılıç Arslan IV

Kılıç Arslan IV Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı. İkinci Gıyâseddîn Keyhüsrev'in (1237-1246) oğludur.Kılıç Arslan, 1246’da Türkiye Selçuklu Sultânı İkinci İzzeddîn Keykâvus (1246-1257) tarafından, Büyük Moğol Hanı Güyük'ün (1246-1249) tahta çıkışında hazır ...

II. Alaeddin Keykubad

II. Alaeddin Keykubad (ö. 1257) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev`in küçük oğludur.

II. İzzeddin Keykavus

II. İzzeddin Keykavus (ö. 1279) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev`in büyük oğludur.

IV. Kılıç Arslan

IV. Kılıç Arslan (ö. 1265) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev`in oğludur.

Möngke

Möngke, Mengü olarak da bilinir. (1208-1259), 1251-59 arasında Moğol hükümdarı.

Gürcistan Ve Kafkasların Moğollar Tarafından Istilası

Gürcistan ve Kafkasların Moğollar tarafından istilası, Orta Çağda Gürcü Krallığı ve Kafkaslardaki ona bağlı vasal devletlerin 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu orduları tarafından istila edilmesidir. İlk muharebeler 1220 yılında Moğol öncü birlikleriyle yaşanır. 1236 ...

VI. Davit Narin

VI. Davit Narin (1225-1293), Bagrationi hanedanına mensup Gürcü kralı. Gürcü Krallığını 1245-1259 yılları arasında yönetmiş, Moğol İmparatorluğu işgali altındaki dönemde 1259 yılından ölümüne dek İmereti Krallığının hükümdarı olmuştur.

VII. Davit Ulu

VII. Davit Ulu (Gürcüce: დავით VII ულუ , d. 1215 – ö. 1270), Bagrat hanedanına mensup 1247-1270 yılları arasında hüküm sürmüş Gürcü Kralı. Gürcü Krallığının ikiye bölünmesinden sonra Tiflis başkentli doğu kısmında Moğol İmparatorluğu boyunduruğunda ...

II. Alâeddin Keykubad

II. Alaeddin Keykubad (Arap alfabesiyle: علا الدين كيقباد بن كيخسرو, (''Ala el-din Keykubad bin Keyhüsrev'')) (d. 1239-ö. 1254) Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev ile Gürcü Hatun'un küçük oğludur.

Arık Böke

Arık Böke (Moğolca: Аригбөх, Çince: 阿里不哥)(? - 1266) Moğol İmparatoru Cengiz Han’ın oğullarından Toluy Han’ın oğlu. Büyük Han Möngke’nin ölümünün ardından kardeşleri Kubilay ve Hülagü seferde oldukları için kısa bir süre tahta çıkmıştır. Tahta ...