Gıda işleme

Gıda işleme, ham malzemelerin yiyeceğe ya da yiyeceklerin tüketime hazır biçime dönüştürülmesinde kullanılan yöntem ve teknikler bütünü. Gıda işleme hasat edilmiş ekinler ya da kesilmiş hayvansal ürünlerden paxarlanabilir ve görece uzun raf ömrüne sahip yiyecekler meydana getirir. Hayvan yemi üretiminde de benzer yöntemler uygulanır.

Gıda işleme

Gıda işleme, ham malzemelerin yiyeceğe ya da yiyeceklerin tüketime hazır biçime dönüştürülmesinde kullanılan yöntem ve teknikler bütünü. Gıda işleme hasat edilmiş ekinler ya da kesilmiş hayvansal ürünlerden paxarlanabilir ve görece uzun raf ömrüne sahip yiyecekler meydana getirir. Hayvan yemi üretiminde de benzer yöntemler uygulanır. Lebensmittelindustrie#Industrielle Lebensmittelverarbeitung

Yanıtlar