Gıyaseddin Keyhüsrev I

Gıyaseddin Keyhüsrev I Türkiye Selçukluları sultanı. İkinci Kılıç Arslan’ın Bizanslı hanımından doğan en küçük oğludur. İkinci Kılıç Arslan ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırdığı zaman, Gıyaseddin Keyhüsrev’i de veliaht ilan edip, Uluborlu ve civarının idaresine tayin etti. İkinci Kılıç Arslan, 1192’de Konya’da ölünce Gıyaseddin Keyhüsrev, babasının yerine sultan oldu. Fakat kardeşler arasında saltanat mücadelesi başladı. Tokat Meliki Rükneddin Süleyman Şah, 1196 senesinde Konya’yı

Gıyaseddin Keyhüsrev I Türkiye Selçukluları sultanı. İkinci Kılıç Arslan’ın Bizanslı hanımından doğan en küçük oğludur.

İkinci Kılıç Arslan ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırdığı zaman, Gıyaseddin Keyhüsrev’i de veliaht ilan edip, Uluborlu ve civarının idaresine tayin etti. İkinci Kılıç Arslan, 1192’de Konya’da ölünce Gıyaseddin Keyhüsrev, babasının yerine sultan oldu. Fakat kardeşler arasında saltanat mücadelesi başladı. Tokat Meliki Rükneddin Süleyman Şah, 1196 senesinde Konya’yı zaptetti. Gıyaseddin Keyhüsrev ailesini alıp Konya’yı terk etti. Çeşitli yerlerde kaldıktan sonra İstanbul’a gitti. Rükneddin Süleyman Şah’ın 1204’te ölümüyle taht küçük yaştaki oğlu Üçüncü Kılıç Arslan’a kalınca Keyhüsrev Konya’ya davet edildi. Tekrar sultan oldu.

Gıyaseddin Keyhüsrev, devletin hudutlarını emniyete almak için Bizanslılar ve Ermenilerle mücadele etti. Dördüncü Haçlı Seferiyle (1204) İstanbul, Latinlerin hakimiyetine geçmiş, Bizans Hanedanı mensupları, Anadolu’ya kaçıp İznik ve Trabzon’da iki devlet kurmuşlardı. Bizanslılar, Karadeniz sahillerine yerleşerek ticaret yolunu kapattılar. Gıyaseddin Keyhüsrev, ticaret yolunu açmak için 1206 senesinde sefere çıktı. Bizanslıları bu bölgeden atarak, Karadeniz yolunu açtı. Ertesi sene Akdeniz sahillerine inerek Antalya’yı fethetti. Bu sırada akıncı beyleri, Batı Anadolu’da birçok yerleri aldılar. Bu fetihler, İznik Bizanslılarını telaşlandırdı. Bizans ordusu ile 1211 senesinde Alaşehir’de yapılan muharebede, Selçuklu ordusu büyük zafer kazandı.

Muharebe bittikten sonra, Gıyaseddin Keyhüsrev, meydanı dolaşırken, bir düşman askeri tarafından şehid edildi (1211). Yerine oğlu İzzeddin Keykavus geçti.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.