G����Ebelik

ebelik

Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir. Bu mesleği icra eden kişiler "ebe" olarak isimlendirilir.

O00-O99

ICD-10, Bölüm 15

Ebe

Ebe Alm. Geburtshilfe (f), Fr. Profession de sagefemme, İng. Midwifery. Ebe olma hali; ebenin mesleği. Yetkisi, gebeliğin teşhis ve gözetimiyle ve normal doğumları yaptırmakla sınırlı tıbbi meslek sahibi kadın. Türkiye’de ebelik ile ilgili bilgiler Anadol...

İn vitro fertilizasyon

''İn vitro fertilizasyon'' (IVF) (halk arasında tüp bebek), vücut dışında: (''in vitro'') bir yumurtanın sperm tarafından döllenmesi sürecini ifade eden bir terimdir. IVF, infertilite tedavisinde diğer yardımlı üreme teknolojisi yöntemleri başarısız oldu...

Gödel, Escher, Bach: Bir Ebedi Gökçe Belik

Felsefe, psikoloji, karşılaştırmalı edebiyat, bilim tarihi ve felsefesi, bilgisayar bilimleri, müzik ve elbette matematik gibi pek çok alanda öncü araştırmalar yapan, Pulitzer ödüllü Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach : Bir Ebedi Gökçe Belik ya da...

efelek

Labada (Rumex), içerisinde 200 kadar bir yıllık, iki yıllık ve çok yıllık bitki türünü barındıran bir bitki cinsi. Ekşi olmayan türlerin yaprakları Anadolu'da yaygın biçimde sarma yapılarak tüketilir ve efelik, evelik vb.

Rumex

Labada (Rumex), içerisinde 200 kadar bir yıllık, iki yıllık ve çok yıllık bitki türünü barındıran bir bitki cinsi. Ekşi olmayan türlerin yaprakları Anadolu'da yaygın biçimde sarma yapılarak tüketilir ve efelik, evelik vb.

Gabapentin

Gabapentin [1-(aminometil), siklohekzanasetik asit; patent adı: Neurontin®], epilepsi tedavisinde GABA molekülünün taklidi olarak kullanılan bileşiktir.

Clarke Abel