G��C��K-Bucak Merkezi, Elbistan

DNA dizisi

DNA dizisi veya genetik dizi, gerçek veya hayalî bir DNA] molekülü veya ipliğinin birincil yapısına karşılık gelen harfler dizisidir.

Saztavuğu

Saztavuğu (Gallinula chloropus), yelvegiller (Rallidae) familyasından bir kuş türü. Bataklık çevreler vei güzel-otlu göllerde ortak üreyen bir kuştur.

Klarnet üreticileri listesi

Küçük

Özdeşlik teoremi

Karmaşık analizde holomorf fonksiyonlar için özdeşlik teoremi, bağlantılı açık bir D kümesi üzerinde verilmiş olan f ve g gibi iki holomorf fonksiyon D içindeki bir z noktasının komşuluğunun üzerinde eşit olursa (yani f = g ise), o zaman bu iki fonksiyonu...

Jeologlar listesi

==A==*Vladimir Abazarov (1930-2003)*Aziz Ab'Saber (d. 1924),*Otto Wilhelm Hermann von Abich (1806–1886)*Louis Agassiz (1807–1873) *Georgius Agricola (Georg Bauer) (1494–1555) *Ulisse Aldrovandi (1522–1605)*Claude Allègre (d. 1937)*Fernando Flávio Marques...

Astronomi katalogları listesi

47, pp. 19–20, .

Sodyum format

Sodyum format, HCOONa, formik asitin sodyum tuzudur. Beyaz toz görünümündedir. Bu maddeye dair fiziksel ve kimyasal özellikler aşağıda listelenmiştir.

G (harf)

Gg Türk Alfabesinin 8. harfidir. Latin Alfabesi'nin ise 7. harfidir.

Chargaff kuralları

Chargaff kuralları, Avusturyalı biyokimyacı Edwin Chargaff tarafından 1949-1951'de yayımlanan, DNA'daki çeşitli azotlu bazların miktarları arasındaki ilişkileri ifade eden empirik kurallardır.