G��L (Matematik)

matematiksel|matematik

Matematik

Matematik

Matematik nedir - 2

Matematik (yeni Türkçe: Uzbilim), yapıların formlarını, değişim ve uzayı inceleyen bilim dalıdır. Daha genel tanımıyla nicelik ve zamanla ile ilgili simgeleri inceler. Formalist bakış açısına göre aksiyomatik olarak tanımlanmış soyut yapıların mantık ve m...

matematikçi

Matematikçi, matematikle uğraşan kişilere denir.

Luca Pacioli

Matematik tarihi

Matematik, bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanat, bir yönüyle bir dil ve başka bir yönüyle de tabiatı anlamaya yönelik yöntemler manzumesidir. Matematiğin yazılı belgelere dayalı 4500 yıllık bir tarihi vardır. Bu zaman dilimi içinde, matematiğin geliş...

Leonidas Alaoğlu

Leonidas Alaoğlu, (19 Mart 1914 - Ağustos 1981) matematik teoremcisi. Türk mü, Yunan mı olduğu tartışma konusudur. 1914-1981 yılları arasında Amerika`da yaşamıştır.

Cahit Arf

Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli bilim adamlarından biri olan Ord.Prof.Dr. Cahit Arf 26 aralık’ta İstanbul Bebek’teki evinde öldü.

Türk Matematik Derneği

1948 yılında kurulmuş olan Türk Matematik Derneği`nin amaçları arasında matematikle ilgili bilim dallarının gelişmesini ve yurt içinde yaygınlaşmasını sağlamak, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda matematiğin ve matematikçinin katkısını arttırmak, or...