G��Le��, Kulp

Kulbastı

Kulbastı – Türk, Altay ve Kafkas mitolojilerinde kötü bir varlık ve onun neden olduğu ızdırap verici, korkunç görüntü, halüsinasyon.

Ara, bul, değiştir, git

Ara, bul, değiştir, git, bütün kelime işlemci (word processing) ve metin düzenleyicilerde bulunan, bir belgede bir öğeyi aramak bulmak ve değiştirmek, bir öğeye gitmek için kullanılan komutlar.

Ulus Ali Şanlı

Ulus Ali Şanlı, Türk tıbbi onkologdur.

Le Génie (Feat. Amine)

Schwarz önsavı

Schwarz önsavı, karmaşık düzlemdeki birim daire üzerinde tanımlı ve değer kümesi yine aynı birim daire olan holomorf fonksiyonların aldığı değerlerin üzerine kestirimler veren önemli bir sonuçtur. Her ne kadar bilim dizininde önsav olarak isim almışsa da...

J. M. G. Le Clézio

Mercedes-Benz Citaro

Citaro, Mercedes-Benz firmasının ilk olarak 1997 yılında ürettiği alçak tabanlı otobüs modelidir. Euro III standartında çevreci motora sahiptir.

Kul Ali

Âli Kul Gali (Kul Ali, Gul Gali, Harezmli Gali, Ali Mihrhocaoğlu isimleriyle de billinir) (d. 1183 - ö. 1234-1240 arası), 12. yüzyıl sonu 13. yüzyıl başında

Birleşik Fiil

Bir eylemi karşılamak üzere isim veya fiile bir yardımcı fiilin getirilmesiyle yapılan kelime grubudur. Bunlar yapılışlarına göre üçe ayrılır: a) İsme yardımcı fiil getirilerek yapılan birleşik fiiller: bulun-, et-, eyle-, kıl-, ol-, yap- yardımcı...

ISO 639:k