G��Lveren, Tomarza

Stjepan Tomaš

sancak beyi

Sancak beyi, tertip sırasiyle beylerbeyilere tabi olup mıntakalarındaki serbest timar yerlerden başka idareleri altındaki sancakların hem idari ve hem askeri ve asayiş işlerinden mes'ul idiler. Serbest timarlann teftişi serbest timar sahiplerine aitti. Bi...

zeamet

Osmanlı tımar sisteminde birliklerin üç kısma ayrılması bir gelenek halini almıştı. Bunlararasında zeâmet orta dilimi oluşturmaktaydı. Geliri 20 000 ile 99 999 akçe arasında olan dirliklere zeâmet ismi veriliyordu.

sipahi

Osmanlı kapıkulu ocağının atlı askeri.Tımar sahibi süvari askeri. Ordunun en büyük gücünü oluştururlardı. Savaş zamanında öşürünü aldıkları topraklardan yetişen hayvanlarla savaşa katılırlardı. Fakat cephaneyi devletten alırlardı. Tımarlı sipahiler Türk s...

tomar

Tomar belediyesi, Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Médio Tejo altbölgesinin belediyelerinden biridir.

São Pedro de Tomar (Tomar)

Sí£o Pedro de Tomar Portekiz`de Tomar belediyesine bağlı olan, 36,49 km² yüzölçümüne sahip, 3.

Alviobeira

Alviobeira, Portekiz'de Tomar belediyesine bağlı olan, 8,57 km2 yüzölçümüne sahip, 635 nüfuslu (2001) bir bucaktır.

Além da Ribeira

Além da Ribeira Portekiz'de Tomar belediyesine bağlı olan, 12,32 km2 yüzölçümüne sahip, 885 nüfuslu (2001) bir bucaktır (Portekizce: freguesia).

Duraklama Döneminde Osmanlı Ordusu

Duraklama Döneminde Osmanlı Ordusu, (1566-1699); Kanunî Sultan Süleyman`ın ölümü ile, devletin henüz karalarda üstünlüğü, iç denizlerde hakimiyeti ve sosyal düzeni devam etmekte idi.

Junceira

Junceira Portekiz`de Tomar belediyesine bağlı olan, 13,02 km² yüzölçümüne sahip, 833 nüfuslu (2001) bir bucaktır (Portekizce: ``freguesia``).