G��Ne�� Y��Llar��

Birebir fonksiyon

<math>f:X\longrightarrow Y</math>, <math>X</math>`ten <math>Y</math>`ye giden bir fonksiyon olsun. Eğer her <math>x_1,\, x_2\in X</math> için <math>f(x_1)=f(x_2)</math> eşitliği <math>x_1=x...

Γ

Yunan alfabesi

Sindelhöyük, Develi

Y & G

İletkenlik (Elektrik)

İletkenlik elektrik mühendisliğinde kullanılan bir fiziksel büyüklüktür ve bir iletken içersinde akımın ne kadar rahat aktığının bir göstergesidir. MKS sisteminde SI birimi Alman mühendis Ernst Werner von Siemens (1816-1892) adına izafeten siemens'tir. Bi...

Örten fonksyon

örten fonksiyon denir. Tanım kümesinin (birinci küme) her bir elemanı, görüntü kümesinin (ikinci küme) bir elamanı ile eşleşir. Bunun tersi de geçerlidir. Eşleşmeyen hiç bir eleman kalmaz. Biçimsel matematikte bir örten fonksiyon, ''f'': ''X'' → ''Y'' ve...

Bileşke fonksiyon

Bileşke fonksiyon, matematikte bir işlevdir.

Latin alfabesi

Latin alfabesi veya Latin abecesi,Roman alfabesi de denir, Latin kültürünün temelini oluşturur. Latin Alfabesi'nde 23 harf bulunur. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır. Latin alfabesi şu anda dünyada en yaygın ku...

ElGamal

ElGamal şifrelemesi, Diffie-Hellman anahtar alış-verişi'ne dayanan bir asimetrik şifreleme algoritması olup Taher Elgamal tarafından 1984 yılında önerilmiştir.

Birleşme özelliği

Küme kuramında, birleşme, bir kümenin tüm ögelerinin topluluğudur ve ∪ ile sembolize edilir.

Admittans

Admittans elektrik mühendisliğinde karmaşık iletkenlik anlamına gelir.Admittans ile empedans çarpımı 1 dir. Admittans Y ile gösterilir. Birimi MKS siteminde siemens'tir. (S) Kimi eski kitaplarda mho birimi de kullanılır.