G��Ner �����Zkul

Kırmızı hint kuşu

bölgelerin her biri kendi Gallus gallus alt türlerine sahiptir:  G. g. gallus – Hindiçin G. g. bankiva – Cava G. g. jabouillei – Vietnam G. g. murghi – Hindistan

G, g

G Noktası

Her kadının vücudu farklıdır. Bu nedenle, orgazmı getireceğini söyleyebileceğimiz tek bir reçete yoktur. Her kadın, kendisi için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu deneyerek bulmak zorundadır.

tavuk eti

Tavuk eti evcilleştirilmiş tavuktan elde edilen beyaz bir et çeşidi olup ucuz olması nedeniyle günümüzde dünyada en fazla yenen ettir.

Tamamlayıcılık (moleküler biyoloji)

tamamlayıcılık, veya komplementerlik, iki molekülün birbiriyle temas ettikleri yüzeylerindeki şekillerin uyumu sayesinde birbirlerine sıkı bir şekilde bağlanarak bir bütün oluşturma özellikleridir. Tamamlayıcılık, nükleik asitler ve birbirine bağlanan pro...

Schwarz önsavı

Schwarz önsavı, karmaşık düzlemdeki birim daire üzerinde tanımlı ve değer kümesi yine aynı birim daire olan holomorf fonksiyonların aldığı değerlerin üzerine kestirimler veren önemli bir sonuçtur. Her ne kadar bilim dizininde önsav olarak isim almışsa da...

Çokterimli zamanda indirgeme

Çokterimli zamanda indirgeme, bir problemi çokterimli (polinomsal) zamanda başka bir probleme dönüştürme işlemidir.

Bileşke fonksiyon

Bileşke fonksiyon, matematikte bir işlevdir.

sarı cüce

g-tipi ana kol yıldızı