G��Neydo��U B��Lgesi (Botsvana)

Yönsüz Hamilton Yolu Problemi

İspat: Yönsüz graflarda Hamilton yolunun bulunması NP-tamdır (NP-complete)

zincir kuralı

Zincir kuralı bir değişkene bağlı bir fonksiyonun değişkeninin başka bir değişkene bağlı olması durumunda türevinin:<math>\fracdfdx=\fracdfdu\cdot\fracdudx</math> şeklinde yazılabilmesidir [<math>u=u(x)</math>]. Diğer gösterimleri...

İki parçalı yarım

Graf teorisinde, düğüm kümesi G = (U,V,E) olarak gösterilen iki parçalı graf'ın U veya V parçaları, "U'da bulunan her ui ve uj düğümü için, G üzerinden

u

U Türk alfabesinin 25. harfi ve Türkçe de bu harfin işâret ettiği ses. Türk alfabesinde U; kalın, dar ve yuvarlak bir ünlüdür.

U?ur Soldan

Açık gönderim teoremi (karmaşık analiz)

Karmaşık analizde açık gönderim teoremi, U, karmaşık düzlem C 'nin bağlantılı açık bir altkümesiyse ve f : U → C sabit olmayan holomorf bir fonksiyonsa, o zaman f 'nin açık gönderim olduğunu ifade eder (yani U 'nun açık altkümelerini C 'nin açık altkümele...

Sönümlü poisson denklemi

Fizikte, Sönümlü Poisson Denklemi :

İbrahim Seydo Aydoğan

İbrahim Seydo Aydoğan Kürt asıllı Türk yazar, çevirmen ve araştırmacı

YUV

YUV, genellikle video görüntülerini kaydetmek için kullanılan bir renk sistemidir. Y: ``Luminance``, U: ``Chrominance1``, V: ``Chrominance2`` sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.