G��Rcan Yurt

Burt Hummel

Eşi: Carole Hudson (2. evlilik) Çocukları: Kurt Hummel (oğlu)Finn Hudson (üvey oğlu)

Ata-Curt

Ata-Curt, Ata-Yurt, Ata-Jurt ya da Babavatan (Kırgızca: Ата-Журт), Kırgızistan'da siyasi bir partidir. Siyasi tabanı ülkenin güneyinde, ancak merkezi

Yurt İyesi

Yurt İyesi – Türk, Moğol ve Altay halk inancında Memleket Ruhu. Yort İyesi olarak da söylenir. Aslında Ev İyesi ile de bağlantılıdır. Çünkü yurt aynı zamanda çadır demektir. Anlam genişlemesiyle vatanın koruyucu ruhu anlamına da geldiği de söylenebilir. K...

Yurt çadırı

Aşık Şenlik

Asıl adı Hasan olup 1850'de Çıldır'ın Suhara (Yakınsu) köyünde doğmuştur. Aşık Şenlik Terekeme (Karapapak) boyundandır. Karapapak ağzını en yetkin biçimde kullanan Şenlik, 14 yaşında kuş avcılığı yaparken dere boyunda uyuya kalmış, düşünde aşk badesini iç...

Yuri-g

Yurt İyesi

Yurt İyesi (Tatarca: Йорт иясе veya Yort İyäse veya Yort Babay, Çuvaşça: Хĕрт-сурт) – Türk, Moğol ve Altay halk inancında Memleket Ruhu. Yort İyesi olarak

Kurt Ata

Kurt Ata – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Kurt Tanrı. Kort (Kord, Kurd, Gurt) Ata olarak da bilinir. Börü (Börö, Böri) Ata ve Moğolca Çına (Şono, Şına) Ecege sözcükleri de aşanlamlı olarak kullanılır.

Kars tarihi ve turistik mekanlar

Kars tabiî güzellikleri ve târihî eserleri bakımından zengindir. Târihî eserlerin çoğu yıkık durumdadır. İlk yapılış şeklini koruyan eser çok azdır.

Yurt (çadır)

Yurt, Orta Asya'da Türk ve Moğol göçebelerinin ev olarak kullandığı çadırlara verilen ad.