G��Zel Ile Hayvan (Film)

Yel Ata

Yel Ata - Türk, Altay, Tatar ve Macar mitolojilerinde Rüzgar Tanrısı. Cel (Çel, Şil, Cil) Ata da denir. Macarlar Szel Atya (Yel Ata) veya Szel Kraly (Yel Kralı) adı da verirler.

Yel Ana

Yel Ana - Türk, Altay, Tatar ve Macar mitolojilerinde Rüzgar Tanrıça. Cel (Çel, Şil, Cil) Ana da denir. Macarlar Szel Anya (Yel Ana) adı da verirler.

Haya Harareet

Haya Harareet ''(20 Eylül 1931, Hayfa)'', İsrailli aktrist.

Froude sayısı

Taban eğimiyle akan açık kanal akışlarında akışın bir karakteristiğidir. Fr=v/(yh*g)^0.5Burada;Fr : Froude sayısı (birimsiz)v : Kanaldaki suyun hızı(m/s)yh : Hidrolik derinliği (m) - (akışın kesit alanının akışın yüzey genişliğine oranıdır)g : Yer çekimi...

hayvanlar nasıl doğar

insanlar hz adem ve hz havva ile doğar büyür oluşur ama ilk hayvan kimdir onu kimse bilmez

Tab

Tab, nota okumak yerine geliştirilmiş bir teknik. Genellikle gitar için kullanılır ve çizgiler teli notanın yerine yazılan sayılar da perde sayısını ifade eder.== Tab nasıl okunur ==Tablature (tab) ,gitar için özel bir müzik notasıdır.

Aeritalia G.222

G.222 orta kıtalı kısa mesafe inişi ve kalkışı yapabilen nakliye uçağıdır. Başlangıçta bir NATO maddesine göre geliştirilmiş, ancak İtalya sadece başlangıçta edinmiştir. ABD birkaç G.222 satın almıştır ve C-27A Spartan olarak belirtilmiştir. C-27J Sparta...

Kumlar Çiçeği

Kumlar Çiçeği, G. Delari Gordig`in yazdığı bir romandır.

Zen-G

başladı. Asil ve V.Z ile birlikte 2008 yılında Tahribad-ı İsyan grubunu kurmuştur. Bu grup 2020'de dağılmıştır. 2008 yılında; Burak Kaçar, Asil Koç ve Veysi

Ali Günaydın

Ali Günay (d. 1948 Çay, Afyonkarahisar), Türk siyasetçi.