G��Zel Ve ��Irkin

Yel Ata

Yel Ata - Türk, Altay, Tatar ve Macar mitolojilerinde Rüzgar Tanrısı. Cel (Çel, Şil, Cil) Ata da denir. Macarlar Szel Atya (Yel Ata) veya Szel Kraly (Yel Kralı) adı da verirler.

Yel Ana

Yel Ana - Türk, Altay, Tatar ve Macar mitolojilerinde Rüzgar Tanrıça. Cel (Çel, Şil, Cil) Ana da denir. Macarlar Szel Anya (Yel Ana) adı da verirler.

Ali Günaydın

Ali Günay (d. 1948 Çay, Afyonkarahisar), Türk siyasetçi.

Zel ve Düzgün dağları

Giulio Cesare Vanini

Giulio Cesare Vanini (1585 - 1619) İtalyan, Katolik din adamı ve ateizm kuramcısı.

Tab

Tab, nota okumak yerine geliştirilmiş bir teknik. Genellikle gitar için kullanılır ve çizgiler teli notanın yerine yazılan sayılar da perde sayısını ifade eder.== Tab nasıl okunur ==Tablature (tab) ,gitar için özel bir müzik notasıdır.

Yel İyesi

Yel İyesi - Türk, Tatar ve Altay mitolojisinde Rüzgar Ruhu. Çel (Cel, Şil) İyesi olarak da bilinir. Moğollar Salhın (Halhın) Ezen derler.

Arjantin - Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Arjantin Cumhuriyetikısa şekli : ArjantinYerel tam adı: Republica Argentinayerel kısa şekli: ArgentinaYönetim biçimi: Başkanlık Tipi CumhuriyetBaşkent: Buenos Airesİdari bölümler: 23 il ve 1 özerk kent; Buenos Aires; Buenos Aires...

Zen-G

başladı. Asil ve V.Z ile birlikte 2008 yılında Tahribad-ı İsyan grubunu kurmuştur. Bu grup 2020'de dağılmıştır. 2008 yılında; Burak Kaçar, Asil Koç ve Veysi

Melanie B