Gacallar

Kısaca: Gacal,Gagavuzlar ile yakın akraba oldukları iddia edilen Türki alt gruplardan birisidir.Gacallar Trakya yerlilerindedir. ...devamı ☟

Gacal,Gagavuzlar ile yakın akraba oldukları iddia edilen Türki alt gruplardan birisidir.Gacallar Trakya yerlilerindedir. Türk ırkının uzunca bir zamandır Trakya'da yaşayan bir koludur.En sade anlamıyla ise Trakyalı Türklerdir.Türklerin Avrupa kıtası sınırlarında yaşayan yerli halkıdır.Gacallar için Avrupalı yerli Türkler ifadeside kullanılabilir.Gacallar Trakyanın tüm bölgelerinde yaşamaktadırlar.(Türkiye Trakyası,Yunanistan Trakyası,Bulgaristan Trakyası). Gacal, Bulgaristan-Deliorman bölgesinin Osmanlı öncesi Türk halkıdır. Kuzey'den gelmişlerdir ve Çitaklarla da yakındırlar. Hatta, Gagavuzlarla ilgileri de düşünülür. Osmanlılarla tanışıp karışınca İslam'a geçmişlerdir. Asıl Gacallar bunlardır. İkincisiyse; 93 Harbi'yle bu bölgeden Türkiye'ye göçüp de Trakya'da kalanların, burada meskün buldukları yerli ve İslam halktır. Onlara yerli anlamında Gacal diyenlerse, Deliorman göçmeni Gacal, Tatar ve Yörük (Aralarında Pomaklar da olabilecektir.) göçmenlerdir. Türk Trakyasının bu ikinci Gacalları, gerçekte Yörük ve Tatar Türkleridir. Ancak, aralarında İslamlaşmış Balkanlılarla yerli Rumlar dahi bulunmaktadır. Dilleri Trakyada yaşayan bütün Gacalların konuştuğu dil Türkçedir. Yerleşim Gacallar Trakyanın tüm bölgelerinde yaşamaktadırlar.(Türkiye Trakyası,Yunanistan Trakyası,Bulgaristan Trakyası). Gacallar'ın, çoğunlukla Balkanlar'da yaşadığı ve özellikle Bulgaristan (Deliorman) ve Türkiye'de çoğunlukla Trakya bölgesinde yaşadıkları belirtilmektedir.Örneğin, bir sınır ilçesi olan Kofçaz (eski adı ile Keşirlik) halkı kendilerini Gacal olarak tanımlamaktadır.Türkiye Trakyasında bulunan şehirlerimizin tümünde Gacal yaşamaktadır.(Tekirdağ,Kırklareli,Edirne). Nüfuslarının toplamda 14.000 civarında olduğu iddia edilmektedir. Gacallar, kuzeydoğu Bulgaristan'da, Deliorman bölgesinin içlerinde yaşayan müslüman Türk halkıdır.Başka kavimlerle pek karışmamış, daha çok Orta Asya Türk hatlarını(çıkık elmacık kemikleri, küçük gözler, yüzde seyrek sakallar) korumuşlardır.Rus bilgini Moşkov gibi kimi tarihçiler, Gacalların Peçenek Türklerinin soyundan geldiklerini ileri sürerler.Şkorpil gibi bilginlerse, İsperih(Asparuh) Han'ın yönetiminde ilk Tuna Bulgar Devletini kuran Türklerin torunları olduklarını sanırlar.Oysa, bize göre, onlar Osmanlı Türklerinin torunlarıdır. Türklerin fiziksel tipi, özellikle kentlerde, pek belli olmaz.Ancak, Gacal denilen Deliorman Türkleriyle Kırca-Ali(Kırcalı) yöresi Türkleri, başka kavimlerle pek karışmış değildir.Genellikle hükümete bağlı, tutucu, soğukkanlı, kültürce epey geri kalmışlardır. Türk halkları Avrupa'daki etnik gruplar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Küplü, Meriç
11 ay önce

Küplü'ye gelenlere Pomak, Rumlarla birlikte oturmuş olanlara ise Gacal denmektedir. Gacallar Türkçe, Pomaklar da Pomakça denen bir dil konuşmaktadır. Okuma...

Kabakça, Çatalca
4 yıl önce

Türkmenlerin yerleşik olanlarına Rumeli'de "gacal"denmektedir.Onun için Kabakça Köyü'nün yerli halkı gacal'dır.Kalfa (Halife) köy halkları ile Kabakça Köyü...

Kabakça, Çatalca, Çatalca, İstanbul ili
Ilgardere, Gelibolu
4 yıl önce

Köy Balıkesir tarafından göç etmiştir ve yerli bir köydür, bazı kesimler Gacal bazıları Manav der.[kaynak belirtilmeli] Çanakkale iline 24 km, Gelibolu...

Ilgardere, Gelibolu, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Elektrik
Alancık, Zonguldak
4 yıl önce

kullanılan eski adı Gaca'dır. Araştırmacı Güngör Şenkal'a göre Gaca veya Gacal, Romani ("Çingene") dilinde "yabancı" anlamına gelir ve özellikle Rumeli...

Alancık, Zonguldak, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akşeyh, Zonguldak, Alaplı, Zonguldak
Akören, Silivri
3 yıl önce

Anaka, Avren, Akviran ve Akören'dir. İki mahalleden oluşur. Bunlar Pomak ve Gacal mahalleleridir. Pomaklar Bulgaristan'dan göçen halktır. İstanbul iline 83 km...

Akören, Silivri, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adalar, İstanbul, Asfalt
Gagavuzlar
1 yıl önce

olan bir Türk topluluğu. Ayrıca Trakya'nın yerli halkı olan Müslüman Gacalların Gagavuzlardan geldiğine inanılmaktadır. Gagavuz adı ilk defa 1817 tarihli...

Gagavuzlar, Balkan, Besarabya, Bulgaristan, Dobruca, Peçenekler, Ukrayna, Islavca
Balkan Gagavuzcası
4 yıl önce

karşılaştırmalı çalışmalar yapan Tadeusz Kowalski, Deliorman Türkçesi adını verdiği Gacal ağzıyla Besarabya Gagavuz ağzını tek bir diyalektolojik grup içinde değerlendirilecek...

Kofçaz
11 ay önce

Genel olarak Bulgar ve Yunan işgaline uğramıştır. İlçe nüfusu kendilerini Gacal olarak adlandıran yerli Türk nüfusu ile Balkan bozgunu sonrası gelen Türk...

Kofçaz, Kırklareli, 1369, 1959, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1997