GAG (almanca) türkçe anlamı
1. agiz tikaci
2. saka
3. espri
4. komik öykü
5. agzini tikamak
6. susturmak
GAG (fransızca) türkçe anlamı
7. [le] gülüt
8. şaka
GAG (inglizce) türkçe anlamı
9. f. ağzını tıkamak
10. susturmak
11. kusturmak
12. kusacak gibi olmak
13. öğürmek
14. komiklik yapmak
15. espri yapmak
16. i. tıkaç
17. ağız tıkacı
18. ameliyatta ağıza takılan alet
19. mecliste konuşmaların son bulması
20. komik söz
21. güldürücü şey
22. eğlence
GAG (türkçe) anlamı
23. bakınız gülüt.
24. 2. anlamı i
25. f (ged
26. ging) susturmak için ağlza sokulan tlkaç
27. t/b ağzı açık tutmak için agıza sokulan alet
28. f söyletmemek
29. ağzım tlkamak
30. (haberin) yayılmasına engel olmak
31. susturmak
32. t/b alet ile ağzım açık tutmak
33. ögürmek gag rule mecliste konuşmay sm.
34. 3. anlamı ağız tıkacı. şaka. espri. komik öykü. ağzını tıkamak. susturmak.
35. 4. agiz tikaci. saka. espri. komik öykü. agzini tikamak. susturmak.
GAG (türkçe) anlamı
36. - gülüt. Daha çok sinema ve tiyatroda kullanılan İngilizce bu söz
37. “
38. Eğlence gösterilerine eklenen beklenmedik gülünç sözler veya durumlar.”
39. anlamındadır. Bu anlamı karşılamak üzere TDK gülüt karşılığını önerilmiştir
1. n. something which is placed in or over the mouth in order to prevent speech or other noise
2. joke
3. v. place something in or over the mouth in order to prevent speech or other sounds
4. begin to vomit
5. choke
6. cause to vomit
7. cause choking
8. make jokes
9. n. gag
10. something which is placed in or over the mouth in order to prevent speech or other noise
11. joke
gimmick,
GAG (türkçe) ingilizcesi
12. n. something which is placed in or over the mouth in order to prevent speech or other noise
13. joke
14. v. place something in or over the mouth in order to prevent speech or other sounds
15. begin to vomit
16. choke
17. cause to vomit
18. cause choking
19. make jokes
20. n. gag
21. something which is placed in or over the mouth in order to prevent speech or other noise
22. joke
gimmick,
Gag (almanca) ingilizcesi
23. v. place something in or over the mouth in order to prevent speech or other sounds
24. begin to vomit
25. choke
26. cause to vomit
27. cause choking
make jokes,
Gag (fransızca) ingilizcesi
28. (m) n. gag
29. joke,

Gag İngilizce anlamı ve tanımı

Gag anlamları
    (noun) Something thrust into the mouth or throat to hinder speaking.(noun) A speech or phrase interpolated offhand by an actor on the stage in his part as written
30. usually consisting of some seasonable or local allusion.(v. i.) To introduce gags or interpolations. See Gag
31. n
32. 3.(v. t.) To cause to heave with nausea.(v. i.) To heave with nausea
33. to retch.(noun) A mouthful that makes one retch
34. a choking bit
35. as
36. a gag of mutton fat.(v. t.) To pry or hold open by means of a gag.(v. t.) To stop the mouth of
37. by thrusting sometimes in
38. so as to hinder speaking
39. hence
40. to silence by authority or by violence
41. not to allow freedom of speech to.
Gag tanım:
Kelime: gag
42. Söyleniş: 'gag
43. İşlev: verb
44. Türleri: gagged
45. gag·ging
46. Kökeni: Middle English gaggen to strangle
47. of imitative origin
48. transitive senses
49. 1 a : to restrict use of the mouth of by inserting a gag b : to prevent from exercising freedom of speech or expression c : to pry or hold open with a gag
50. 2 : to provide or write quips or pranks for gag a show
51. 3 : to choke or cause to retch
52. intransitive senses
53. 1 a : CHOKE
54. also : to suffer a throat spasm that makes swallowing or breathing difficult b : RETCH
55. 2 : to be unable to endure something : BALK
56. 3 : to make quips
57. - gag·ger noun
58.
Gag ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Choke
59. Fret
60. Heave
61. Jape
62. Jest
63. Joke
64. Laugh
65. Muzzle
66. Quip
67. Retch
68. Strangle
69. Suffocate
70. Wheeze
71. Yak
72.
GAG (türkçe) fransızcası
1. [le] gülüt
2. şaka
Gag (fransızca) almancası
1. n. gag
Gag (ingilizce) italyancası
1. s. bavaglio
2. (Chir) apribocca
3. (teat) gag
4. trovata comica
5. battuta di spirito
6. (fam) facezia
7. frizzo
8. (sl) imbroglio
9. inganno
10. raggiro
11. v. imbavagliare
12. mettere il bavaglio a
13. (Chir) tenere aperto mediante un apribocca
14. mettere il morso a
15. ostruire
16. intasare
17. (sl) imbrogliare
18. raggirare
Gag (ingilizce) ispanyolcası
1. s. mordaza
2. gag
3. timo
4. chiste
5. v. amordazar
6. poner mordaza
7. silenciar
Gag (ingilizce) portekizcesi
1. s. mordaça
2. piada
3. v. amordaçar
4. começar a vomitar
5. ficar cravado na garganta
6. contar piada
Gag (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. prop in de mond
2. grap
3. ww. iemand de mond snoeren
4. kokhalzen
5. verslikken
6. grappen
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Chemistry

Chemistry (ケミストリー, Kemisutorī), Japon pop/R&B grubu. Yoshikuni Dōchin (堂珍嘉邦, d.

Fat

Dosya Yerleşim Tablosu (İngilizce File Allocation Table ya da FAT), dosya sistemi küçük diskler için tasarlanmış basit bir dosya sistemidir. Bu dosya sistemi, adını disk biriminin başında bulunan dosya yerleşim tablosunun organizasyonundan alıyor. Olası hasarlara karşı birimi ...